•  

З 1 квітня звітуємо за новою формою №1ДФ

00
З 1 квітня звітуємо за новою формою №1ДФ

Державна податкова інспекція у м. Полтаві нагадує, що особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані своєчасно нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується платнику податку та підлягає оподаткуванню до або під час такої виплати.

Податкові агенти повинні подавати до органів ДФС України податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку за формою №1-ДФ. Такий розрахунок подається до фіскального органу за місцем розташування податкового агента у строки, встановлені для податкового кварталу.

Податковий розрахунок за формою №1-ДФ по­дається окремо за кожний звітний квартал протягом 40 календарних днів, що настають за останнім ка­лендарним днем звітного кварта­лу. Кінцевий термін подання По­даткового розрахунку за І квартал 2015 року – 12 травня 2015 року.

Нагадуємо, що Міністерством фінансів України затверджено нову форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядок його заповнення і подання податковими агентами, який набрав чинності 1 квітня 2015 року.

Інформаційно – комунікаційний відділ

Державної податкової

інспекції у м. Полтаві