•  

​ПОЛТАВСЬКЕ ФІАСКО МОСКОВСЬКИХ ВОЄВОД: ЕПІЗОД СМОЛЕНСЬКОЇ ВІЙНИ

0
​ПОЛТАВСЬКЕ ФІАСКО МОСКОВСЬКИХ ВОЄВОД: ЕПІЗОД СМОЛЕНСЬКОЇ ВІЙНИ

Від початку свого існування Московське царство в своїй зовнішній політиці обрало

шлях експансії та перманентних війн із сусідами. Більшість цих конфліктів проходили під

гаслами повернення втрачених земель. В цьому ряду подій стоять також воєнні виправи

XVII ст. Однією з найменш відомих та катастрофічних для Московії була Смоленська

війна, в якій козацтво воювало на боці польського короля Владислава IV. Потрапила в

центр подій цього конфлікту і наша Полтава.

Деулінське перемир’я 1618 року між Річчю Посполитою та Московією,

не зважаючи на компроміс збоку обох держав, не вирішувало політичних

суперечностей між ними. І нова війна була лише справою часу. Такий

момент настав влітку 1632 року. Використавши внутрішньополітичну кризу в

Речі Посполитій, війська московітів перейшли кордон свого сусіда,

розпочавши активні бойові дії на території Смоленщини, Сіверщини та

Задніпров’я. Подальший перебіг цих подій досить повно висвітлений у

працях багатьох істориків, ми ж зосередимо нашу увагу на одному

маловідомому епізоді цієї війни, пов’язаного з Полтавою.

З приходом зими 1633 року зросла активність московських військ на

території Сіверщини і Задніпров’я. В середині грудня один із загонів

прикордонних воєвод кількістю близько 3 тис. чоловік зненацька взяв в

облогу Полтаву. Однак залога витримала її в замку і, дочекавшись

підкріплення, сама перейшла у наступ. В листі до короля Великий коронний

гетьман Станіслав Конєцпольський повідомляв, що нападники, зазнавши

важких втрат, були змушені тікати з ганьбою, залишивши на полі бою навіть

свої клейноди — прапори, бубни та сурми.

Нажаль, письмові джерела повніше не розкривають перебіг тих подій

під Полтавою. Втім їх цінність складно переоцінити. Виходячи з наведеного

повідомлення, Полтава на той час вже мала фортифікаційні споруди, свою

залогу, налагоджені комунікації і була включена до адміністративно-

територіальної системи Речі Посполитої.

Викладені факти підтверджуються також і археологічними матеріалами.

Зокрема, дослідження в історичному центрі міста, по вул. Жовтневій, 5а

виявили надійні свідчення процвітання Полтави на початку XVII ст.

Розкопками зафіксовано та вивчено культурний шар цього часу, а також

синхронні житлові та господарські об’єкти. З числа знахідок привертають

увагу речі, пов’язані з військовою справою —характерні свинцеві кулі,

рушничні кремені та деталі амуніції. Таким чином, вищеописані історичні

події підкріплюються в тому числі і археологічно.

Юрій Пуголовок,

кандидат історичних наук

науковий співробітник

Полтавської археологічної експедиції

ДП НДЦ «ОАСУ» ІА НАНУ

* для ілюстрації використано картину Ю. Брандта «Повернення