•  

Детально про бюджет Полтави на 2015 рік

1100
Детально про бюджет Полтави на 2015 рік

Що представляє собою бюджет затверджений вчора на позачерговій сорок сьомій сесії міської ради шостого скликання, на яку прибув 31 депутат.

За доповіддю начальника бюджетно-фінансового управління Тетяни Чумак, загальний обсяг доходної частини міського бюджету на 2015 рік прогнозується в сумі 1 396 621,9 тис.грн., що більше ніж фактичні надходження 2014 року на 329 834,3 тис.грн, в тому числі міжбюджетні трансферти більше на 426 769,4 тис.грн. (2014р. – 294 664,4 тис.грн., 2015 р. - 721 433,8 тис.грн.), що пояснюється нововведеними освітньою (191 635,7 тис.грн.) та медичною (192 741,4 тис.грн) субвенціями з державного бюджету.

Доходна частина міського бюджету сформована з урахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

Зміни доходної частини міського бюджету стосуються :

1. Стуктури загального фонду, в частині скасування кошиків, тобто доходів, що враховуються і не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

2. Структури місцевих податків і зборів:

а) скасування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (надходження 2014 року – 6265,7 тис. грн.), питома вага яких у загальній сумі місцевих податків і зборів у 2014 році складала 98,0 відсотків;

б) впровадження податку на майно, який складається з:

- транспортного податку – новий податок, очікувані надходження 2015 року 800 тис. грн. (попередні аналогічні податки були складовими спеціального фонду), питома вага якого у загальній сумі місцевих податків і зборів у 2015 році складе 0,5 відсотка;

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (у попередні два роки адмініструвався на житлове нерухоме майно, у 2015 році впроваджується і на нежитлове нерухоме майно), (надходження 2014 року 438,0 тис. грн., прогноз 2015р. – 505,0 тис. грн.), питома вага якого у загальній сумі місцевих податків і зборів у 2015 році складе 0,3 відсотка;

- плати за землю - з 2015 року складова місцевих податків і зборів, і відповідно ставки, як і пільги затверджуються рішенням міської ради. Питома вага у загальній сумі місцевих податків і зборів у 2015 році складе 57,0 відсотків;

в) включення до складу місцевих податків та зборів єдиного податку(2014 року - складова бюджету розвитку, факт – 73505,3 тис. грн.), питома вага якого у загальній сумі місцевих податків і зборів у 2015 році складе 42,0 відсотків.

3. Зменшення відсотка відрахування податку на доходи фізичних з 75 до 60 відсотків (факт 2014 року – 535612,2 тис. грн., прогноз 2015 року – 447771,7 тис. грн.,зменшення на 87,8 млн. грн. з врахуванням росту надходжень). Питома вага у надходженнях загального фонду у 2014 році складала майже 84,0 відсотка, 2015 рік – майже 70,0 відсотків.

4. Нові джерела доходів:

- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарівпрогнозується у 2015 році в сумі 25291,5 тис. грн. Питома вага якого у надходженнях загального фонду у 2015 рік складе майже 4,0 відсотка;

- плата за надання інших адміністративних послуг, що справляються за місцем надання послуг (не можливо розрахувати, у зв'язку з відсутністю бази оподаткування).

5. Перенесення екологічного податку із спеціального фонду до загального (факт 2014 року – 1810,7 тис. грн., прогноз 2015 – 360 тис. грн., зменшення за рахунок надходжень від таможні).

Загальний обсяг місцевих податків і зборів у 2015 році складе 157838,0 тис.грн., що менше надходжень 2014 року приведених до змін у чинному законодавстві на 9622,9 тис.грн. (2014 рік – 167460,9 тис.грн.).

Надходження спеціального фонду прогнозуються в сумі 31 926,9 тис.грн., що менше надходжень 2014 року приведених до змін у чинному законодавстві на 22 632,9 тис.грн. (2014р. – 54 559,8 тис.грн.), в тому числі бюджет розвитку прогнозується в сумі 7000,0 тис.грн., що менше надходжень 2014 року на 9468,6 тис.грн.( зменшення по відчуженню майна на 4,5 млн.грн., продаж землі – 2,1 млн.грн., кошти пайової участі – 2,9 млн.грн.)

Зменшення надходжень спеціального фонду також відбулися за рахунок власних надходжень бюджетних установ на 13127,4 тис.грн. (2014р. – 38054,2 тис.грн., 2015р. – 24926,9 тис.грн.).

Видатки міського бюджету на 2015 рік затвердили у загальній сумі 1мільярд 398,8 мільйонів гривень, що на 284,6 мільйони гривень більше, ніж було заплановано зі змінами у 2014 році, з них видатки загального фонду – 1 мільярд 225 мільйонів гривень, видатки спеціального фонду – у сумі 174 мільйони гривень,.

Новаційним у 2015 році є цільові субвенції, які надаються з Державного бюджету через Міністерство освіти та Міністерство охорони здоров'я України.

Видатки на галузь «Освіта» у загальному фонді заплановані у сумі 331,3 мільйони гривень, що на 41,6 млн.грн.. більше ніж скоригований план 2014 року. Освітня субвенція на утримання загальноосвітніх, вечірніх та спеціальних навчальних закладів у запланованій сумі становить 191,6 млн. грн., що на 7,2 млн..грн. більше ніж доведено Міністерством фінансів у 2014 році. З міського бюджету додатково до освітньої субвенції додано кошти в сумі 138,6 млн.грн. Запропоновані видатки в повному обсязі передбачають видатки на оплату праці з урахуванням усіх обов'язкових виплат, оплату спожитих енергоресурсів, забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів, пільгових категорій учнів у школах та вихованців у садочках.

Видатки на галузь «Охорона здоров'я» затверджені в сумі 223,6 млн. грн., що на 43,9 мільйони гривень більше ніж було заплановано зі змінами у 2014 році. Медична субвенція з урахуванням передачі на фінансування державного закладу Відділкова лікарня Південної залізниці становить 192,7 млн. грн., що на 19 млн.грн. більше доведеного у 2014 році формульного показника Міністерства Фінансів. Розміри цієї субвенції не покривають навіть захищених статей видатків. Для повного забезпечення видатків для виплати заробітної плати з урахуванням усіх обов'язкових виплат, енергоносіїв, пільгових медикаментів, харчування з міського бюджету додатково додано 30,8 млн.грн., що дає змогу не допустити створення соціальної напруги в місті та не впроваджувати непопулярні заходи економії бюджетних коштів, виконання санітарних норм стосовно температурного режиму в лікувальних закладах.

Видатки на галузь «Культура» пропонуються у сумі 42,4 млн.грн., що на 6,5 млн.грн. більше, ніж було заплановано зі змінами у 2014 році. Запропоновані видатки в повному обсязі передбачають видатки на оплату праці з урахуванням усіх обов'язкових виплат, оплату спожитих енергоресурсів, забезпечують проведення культурно-мистецьких заходів міста та забезпечують культурний та духовний розвиток жителів нашого міста.

Видатки на галузь «Фізична культура та спорт» пропонуються у сумі 15,4 млн. грн., що на 4,9 мільйони гривень більше, ніж було заплановано зі змінами у 2014 році. Зазначений ріст видатків зумовлений відкриттям двох додаткових спортивних відділень у спортивних школах (ПДЮСШ №1 та №4).

а реалізацію заходів проекту Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава «Турбота»планується використати кошти у сумі 28,4 млн.грн., що дасть змогу забезпечити надання додаткових соціальних гарантій та пільг населенню міста Полтави.

Запропоновані видатки міського бюджету забезпечують зростання оплати праці з нарахуваннями на 9%, медикаментів – 27,5 %, харчування – 6%, оплату послуг за використані енергоресурси – 66,7%.

В заплановані сумі на оплату послуг з енергопостачання передбачено ресурс на покриття витрат прогнозного підвищення тарифів на відсоток зростання індексу споживчих цін (13,1%), відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 404 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 22 грудня 2014 р. № 709) в загальному обсязі – 12,4 млн.грн.

На управління житлово-комунального господарства у проекті бюджету на 2015 рік передбачено видатки в загальній сумі 210,3 млн.грн., що на 72 млн.грн. більше уточнених показників минулого року. На ремонт доріг планується направити 87,8 млн.грн., в тому числі: на поточний ремонт – 25,0 млн.грн., на капітальний – 62,8 млн.грн. На капітальний ремонт житлового фонду передбачено використати 34,0 млн.грн., на благоустрій міста – 32,6 млн.грн.. Внески у статутні фонди комунальних підприємств міста на придбання техніки передбачено в сумі 36,6 млн.грн.

Коментарі