•  

​Дослідників керамології об’єднав науковий форум в Опішному

770
​Дослідників керамології об’єднав науковий форум в Опішному

22-24 вересня 2015 року на базі Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України та Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному відбувся Національний конгрес українських керамологів «Українська керамологія в контексті викликів ХХІ століття».


У роботі наукового форуму взяли участь близько 80 керамологів, етнологів, археологів, істориків, мистецтвознавців, краєзнавців, музеологів – відомих українських учених і молодих дослідників, що представили провідні вищі навчальні заклади й наукові установи – Інститут археології НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, Інститут народознавства НАН України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», музейні спільноти Києва, Харкова, Львова, Полтави, Лубен, Чернігова, Опішного.

Під час роботи Конгресу було порушено важливі питання сьогочасної керамології. Зокрема, отримали своє висвітлення проблеми історіографії й джерельної бази українських керамологічних студій, історії керамологічних досліджень в Україні, теорії й історії української керамології, дефініцій, методології керамології, сучасних методів керамологічних досліджень, персоналій вітчизняної керамології, внеску археологів, істориків, етнологів, мистецтвознавців, мовознавців та інших фахівців в українську керамологію, глиняних виробів як маркеру національної ідентичності, атрибуції кераміки в Україні, керамолінгвістики, керамофольклористики, наукових шкіл української керамології, підготовки наукових кадрів для сучасної керамології, векторів сучасних керамологічних досліджень, міжнародної інтеграції української керамології. Обговорення тематики виступів супроводжувалося живими діалогами серед учасників і фаховими коментарями знаних учених – археолога, завідувача Відділу енеоліту – доби бронзи Інституту археології НАН України, доктора історичних наук, професора Віталія Отрощенка (Київ), керамолога, археолога, провідного наукового співробітника Відділу античної археології Інституту археології НАН України, відповідального секретаря журналу «Археологія», доктора історичних наук, старшого наукового співробітника Надії Гаврилюк (Київ), керамолога, головного наукового співробітника Кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктора технічних наук, професора Галини Семченко (Харків), наукового співробітника Відділу декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, професора Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, кандидата мистецтвознавства Олени Клименко (Київ).


Основною подією, що відбулася в рамках триденного наукового зібрання, стало утворення громадської організації «Конгрес українських керамологів» (КУК), мета діяльності якої передбачає об’єднання зусиль учених, спрямованих на збереження, вивчення та популяризацію гончарної спадщини України, розвиток вітчизняної керамології, задоволення та захист законних наукових, економічних, творчих та інших спільних інтересів науковців, ефективне використання творчого потенціалу наукових кадрів для забезпечення авангардних позицій української керамології у світі, розвиток міжнародних контактів зі вченими-керамологами інших країн. 23 вересня, на установчих зборах, присутні одноголосно підтримали ідею об’єднання дослідників керамології, обговорили проект статуту, обрали голову спільноти та керівників профільних секцій. Наступними кроками має стати державна реєстрація КУК на правах громадської організації.

Триденна програма Конгресу охопила й чимало інших подій. У рамках дослідницького форуму відбулася презентація монографій науковців Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, що вийшли друком 2015 року:

 • ·«Ви оживили мені душу своїми листами…» (керамолога, етнолога, кандидата історичних наук Віктора Міщанина);
 • ·«Гра «Крем’яхи» як джерело наукових студій» (керамолога, археолога, кандидата історичних наук Анатолія Гейка);
 • ·«Гончарний код українського фольклору (семіотика, образність, атрибутика, текстологія)» (керамолога, фольклориста, кандидата філологічних наук Марії Пошивайло);
 • ·«Кам’янець-подільський осередок гончарної освіти в Україні» (керамолога, етнолога, кандидата історичних наук Людмили Овчаренко).

Тематику наукових засідань продовжили керамологічні книжкові виставки Гончарської книгозбірні України Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному:

 • · «Сучасні керамологічні видання України»;
 • · «Нові керамологічні праці вчених Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України та Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному»;
 • · «Відомому досліднику народної кераміки Середньої Наддніпрянщини Лесі Данченко – 85!»
 • · «Раритетні видання з особистої бібліотеки керамолога Катерини Матейко»;
 • · «Наукові горизонти професора-керамолога Юрія Лащука»;
 • · «Рідкісні видання з фондів Гончарської книгозбірні України»;
 • · «Сучасна чужоземна керамологічна література»;
 • ·«Публікації вчених Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України та Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному в чужоземних виданнях».

Палітру мистецьких вражень учасників Конгресу доповнили презентації творчих проектів мистців – учасників КЕРАМОрезиденції в Опішному 2015 року: монументальної скульптури «ЕМОції» художника-кераміста Зінаїди Близнюк (Красноволя, Волинь) та проекту «ПоСТАТІ», спільного для художника-кераміста, члена Національної спілки художників України Андрія Ільїнського (Київ) та художника-кераміста, заслуженого майстра народної творчості України, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України Сергія Радька (Межиріч, Черкащина). У рамках Конгресу також відбулися вернісажі виставок творів кераміки «За покликом серця» (з нагоди 85-ліття від дня народження заслуженого майстра народної творчості України, гончарки Анастасії Білик-Пошивайло) та поштівок «Філокартійні миті традиційної гончарної культури України кінця ХІХ – першої чверті ХХ століття» (з колекції Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному).

Національний конгрес українських керамологів «Українська керамологія в контексті викликів ХХІ століття» окреслив сьогодення розвитку керамологічної науки, згуртував дослідницьку спільноту для написання майбутніх сторінок історії вітчизняної керамології.

Жанна Різниченко,

Інформаційна служба Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному

Коментарі