•  

Нові археологічні відкриття на Більському городищі

1980
Нові археологічні відкриття на Більському городищі

Нові археологічні відкриття на Більському городищі

Нещодавно завершився перший етап роботи Більської археологічної експедиції Інституту археології НАН України, що вивчала один із досить спірних об’єктів на городищі, а саме «Південний вал».

«Південний» або «внутрішній» вал Більського городища вперше потрапив у поле зору дослідників ще на початку ХХ ст. Василь Городцов наніс цей об’єкт на загальний план комплексу, але ніяких пояснень щодо нього не давав. В подальшому полтавським археологом Олександром Супруненком було висловлено припущення про межову функцію цього валу. Дослідник спирався, передовсім, на писемні джерела XVIIст., в яких повідомлялося, що кордон між Річчю Посполитою і Московією необхідно провести по Ворсклі, а Більське городища розділити навпіл. Втім, археолог вважав, що остаточно питання культурно-хронологічної приналежності захисних споруд можуть вирішити лише розкопки

Цьогорічні дослідження київських археологів під керівництвом Дениса Гречка виявили, що «Південний вал» належить саме до скіфського часу. За попередніми висновками археологів ця фортифікаційна споруда виникла уV столітті до нашої ери і відмежовувала південну частину великого укріплення від території, центром якої було Східне городище. На південь від валу, почали створюватися могильники. Результати досліджень наблизили науковців до розуміння пізнього етапу існування Більського городища.

Продовження археологічних розкопок на території Більська відбудеться вже в липні 2018 року.

Юрій Пуголовок

Коментарі