•  

Нововведення системи координат УСК-2000 у Державному земельному кадастрі

1100
Нововведення  системи координат УСК-2000  у  Державному  земельному  кадастрі

Нині виникла необхідність переходу на нову геодезичну систему УСК-2000, яка потрібна для виконання різних картографічних та геодезичних робіт. Її було запроваджено постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання геодезичної системи координат» від 22 вересня 2004 року № 1259.

Ця державна геодезична референтна система координат УСК-2000 була отримана у результаті сумісного зрівноваження близько 800 пунктів супутникової мережі та результатів класичних геодезичних вимірювань та більш ніж 20000 пунктів ДГМ, що строго узгоджена з референтною системою ITRF2000. Це надзвичайно складна наукова робота, яка тривала роками.

Вона має надзвичайну практичну цінність. За допомогою цієї системи можна ефективніше та раціональніше використовувати глобальні навігаційні супутникові системи у геодезичній практиці.

Отже, введення системи координат УСК-2000 є сьогодні дуже актуальною. Вона буде використана майже в усіх галузях промисловості, а саме транспортній, космічній, оборонній, також в екології, геодинаміці та сейсміці та матиме велике практичне значення у майбутньому.

Коментарі