•  

Соціально-економічне становище області за січень–серпень 2014 року

980
Соціально-економічне становище області за січень–серпень 2014 року

Соціально-економічне становище області за січень–серпень 2014 року. За даними Головного управління статистики в Полтавській області.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–серпні 2014р. порівняно з відповідним періодом 2013р. індекс промислової продукції становив 91,5%.

Водночас одержано приріст продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (38,9%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (9,3%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (0,1%).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 98,9%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 91,9%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 89,1%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 87,9%, виробництві продуктів нафтоперероблення – 84,6%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 74,1%, машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 53,1%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–серпні 2014р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–серпнем 2013р. становив 105,6%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 103,4%, у господарствах населення – 107,7%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 106,5%, продукції тваринництва – 104,2%.

На 1 вересня 2014р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (уключаючи кукурудзу) обмолочено на площі 364,3 тис.га, що складає 38,1% до площ, посіяних під урожай 2014р. (торік – 40,0%); намолочено 14725,5 тис.ц зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 7,5% менше, ніж на 2 вересня 2013р., при середній урожайності 40,4 ц з 1 га обмолоченої площі (на 1,4 ц більше минулорічної).

За січень–серпень 2014р. реалізовано на забій 67,3 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 7,9% більше порівняно з січнем–серпнем 2013р., вироблено 547,8 тис.т молока (на 3,1% більше) та 413,6 млн шт. яєць (на 3,2% менше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 30,5%, 47,9% та 35,1%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–серпень 2014р. порівняно з січнем–серпнем 2013р. збільшився на 37,8%, у тому числі продукції рослинництва – на 58,1%, тваринництва – на 5,0%.

На 1 вересня 2014р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1196,4 тис.т зерна (на 6,9% більше проти 1 вересня 2013р.), у тому числі 735,8 тис.т пшениці, 197,6 тис.т кукурудзи, 187,9 тис.т ячменю, 17,9 тис.т жита.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень–червень 2014р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3737,8 млн грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах становить 86,9% обсягу капітальних інвестицій за січень–червень 2013р.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–серпні 2014р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2133,7 млн грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2014р. порівняно з січнем–серпнем 2013р. становив 91,1%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За січень–липень 2014р. обсяги експорту та імпорту товарів області становили відповідно 1331,9 млн дол. США та 627,0 млн дол. США. Порівняно з січнем–липнем 2013р. експорт скоротився на 15,8%, імпорт – на 21,7%. Позитивне сальдо склало 704,9 млн дол. США (за січень–липень 2013р. також позитивне – 781,4 млн дол. США).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 110 країн світу.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2014р. становив 16656,3 млн грн, що на 0,1% більше обсягу січня–серпня 2013р.

ТРАНСПОРТ

За січень–серпень 2014р. підприємствами транспорту перевезено (відправлено) 15,9 млн т вантажів, що на 2,5% менше, ніж за січень–серпень 2013р. Вантажооборот становив 4525,1 млн ткм, що на 10,1% більше від обсягу січня–серпня 2013р.

За січень–серпень 2014р. пасажирським транспортом перевезено (відправлено) 74,3 млн пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 1949,0 млн пас.км, що відповідно на 0,3% менше та на 8,1% більше, ніж за січень–серпень 2013р.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–серпень 2014р. становив 113,0% (за січень–серпень 2013р. – 98,8%).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–липень 2014р. становив 3079 грн і порівняно з січнем–липнем 2013р. збільшився на 4,5%. Індекс реальної заробітної плати у січні–липні 2014р. порівняно з січнем–липнем 2013р. становив 98,6%.

Упродовж січня–липня 2014р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась в 1,7 раза, або на 10,1 млн грн, і на 1 серпня 2014р. становила 25,1 млн грн.

У січні–липні 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 16,6 тис. сімей, що становило 97,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 2164,2 тис.грн.

Крім того, 3170 сім’ям (81,5% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–липні 2014р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 837,5 млн грн (104,8% нарахованих за цей період сум). Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець липня 2014р. становила 243,0 млн грн.

РИНОК ПРАЦІ

Упродовж січня–серпня 2014р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості отримали 52,8 тис. осіб, що на 0,6 тис., або на 1,2%, більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Кількість зареєстрованих безробітних за серпень 2014р. зменшилась на 0,5% і на кінець місяця становила 20,0 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 79,6% осіб, які мали статус безробітного.

За сприяння державної служби зайнятості упродовж січня–серпня 2014р. було працевлаштовано 18,6 тис. осіб, або 35,2% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, у тому числі в серпні 2014р. – 1,2 тис. осіб, що становить 5,3% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного у цьому місяці. Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу в серпні 2014р., 51,6% становили жінки, 50,9% – молодь у віці до 35 років.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою на 1 серпня 2014р. становила 1453,2 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2014р. чисельність населення зменшилась на 5020 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 5,9 особи.

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–серпня 2014р. обліковано 12720 кримінальних правопорушень (що на 21,7% менше, ніж у січні–серпні 2013р.).

Коментарі