•  

Страхову компанію Матковських визнали фіктивною

1540
Страхову компанію Матковських визнали фіктивною

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» включили до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності,- така інформація з’явилася на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Загальна інформація про документ

№:630

Від:11.09.2018

Тема:Контрольно-правова діяльність

Категорія:Рішення

Статус:Прийнято

Видавець:НКЦПФР

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

                                          РІШЕННЯ

11.09.2018 м. Київ № 630

Про включення ПрАТ

“СТРАХОВА КОМПАНІЯ

“ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ” до

списку емітентів, що мають

ознаки фіктивності

Відповідно до пункту 3711частини другої статті 7 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, пункту 7 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.10.2017 за № 1260/31128,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Включити ПрАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ” (ідентифікаційний код 22523595) до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності (далі – Список).
  2. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПрАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ” (ідентифікаційний код 22523595), фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код 30370711).
  3. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
  4. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами забезпечити внесення відповідної інформації до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прийняття цього рішення.
  5. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії М. Лібанова.
  7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

                         Голова Комісії                                   Т. Хромаєв

                                                                                                                       Протокол засідання Комісії

                                                                                                                       від «11» вересня 2018 року № 52

Посилання на джерело: https://www.nssmc.gov.ua/documents/pro-vklyutch...

Коментарі