•  

У ПолтНТУ відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

20570
У ПолтНТУ відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук


У 2015 році для участі у конкурсі за галуззю знань «Екологія та екологічна безпека» надійшло 122 студентські наукові роботи з 63 вищих навчальних закладів України.

Для участі у ІІ турі Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/15 навчальному році за галуззю знань «Екологія та екологічна безпека» який проводиться 18-20 березня 2015 року в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка,надійшло 122 студентські наукові роботи з 63 вищих навчальних закладів України. Найактивнішими учасниками виявилися університети Харкова, Києва, Дніпропетровська та Полтави. Членами галузевої конкурсної комісії було визначено 56 найкращих доповідей.

Роботи надіслані на конкурс, відзначаються різноманітністю розглянутих екологічних проблем регіонів України з високим ступенем актуальності досліджених питань, їх тематика охоплює такі напрями як оцінка стану біоресурсів і розробка систем біотестування; оцінка фітотоксичності ґрунтів та їх родючості; моделювання впливу природних та техногенних чинників на стан екологічної безпеки об’єктів і територій; очищення стічних вод і викидів в атмосферне повітря.

Треба зазначити, що проведення цього конкурсу саме на кафедрі прикладної екології і природокористування ПолтНТУ є не випадковим. Викладачі цієї кафедри постійно займаються науковою роботою, їх розробки, дослідження, публікації завжди спрямовані на практичне застосування та покращення екологічного стану нашого довкілля. На кафедрі ведеться серйозна робота з видання «Екологічної бібліотеки Полтавщини» яка складається з серії випусків інформаційно-аналітичного, наукового та навчального спрямування і є унікальним інформаційно-просвітительським проектом в рамках України, розробляються програмні документи у сфері охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів і екологічної безпеки на регіональному та міському рівнях; виконуються проектно-конструкторські та комп’ютерно-розрахункові роботи у галузі охорони атмосферного повітря та інші важливі розробки.

Викладачі кафедри активно залучають студентів, починаючи вже з 2 курсу до науково-практичної діяльності. Тому студенти-екологи наприкінці свого навчання одержують не лише диплом фахівця, а й дипломи, сертифікати про реалізацію й визнання результатів свої наукових досліджень.

Підсумкова науково-практична конференція, яка завершувала ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю знань «Екологія та екологічна безпека» складалася із доповідей молодих науковців та подальшого обговорення учасниками. Це часом перетворювалось у продуктивну дискусію, в якій активну участь приймали студенти-автори робіт провідні науковці та присутні.

На підставі відкритого обговорення наукових робіт та доповідей учасників Конкурсу, галузева комісія, до складу якої входило 20 провідних українських вчених з питань екології та екологічної безпеки, визначила 31 учасника переможцями.

Коментарі