Рекордне збільшення видобутку газу на 13% в умовах війни.

Опінії
14.12.2023, 13:00
Рекордне збільшення видобутку газу на 13% в умовах війни.

Критичні фактори успіху команди ГПУ «Шебелинкагазвидобування»

Директор ГПУ «Шебелинкагазвидобування»

На сучасному етапі розвитку України питання енергетичної незалежності стало одним із найбільш гостро обговорюваних в суспільстві та експертному середовищі.

Реалії міжнародного економічного життя, гостра потреба у забезпеченні природним газом вітчизняної економіки та наших домогосподарств  — актуалізують необхідність нарощення видобутку українського газу. Основну роль у досягненні даної мети має відігравати АТ «Укргазвидобування».

За останні три роки роботи на чолі найбільшого газовидобувного підприємства в країні (ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» — біля 40% видобутку природного газу в Україні), я зі своєю командою отримав надзвичайно широкий досвід досягнення високих результатів у складних умовах зовнішнього та внутрішнього середовища господарської діяльності виробничого підприємства. Цінний та унікальний практичний досвід, ефективні методичні підходи та заходи антикризового управління в умовах війни є релевантними сьогодні не тільки для нафтогазової галузі, а й для виробничих підприємств інших галузей економіки.

З початку 2022 року наше підприємство опинилось у надзвичайно складних умовах функціонування. Окупація частини Харківської області, жахливі ракетні атаки на енергетичні, інфраструктурні та цивільні об’єкти поставили під загрозу нормальний режим роботи об’єктів видобутку, підготовки, транспортування та компримування газу. Значна частина організаційних та людських ресурсів була спрямована на попередження негативних наслідків військових дій, евакуацію персоналу, членів їх сімей, фортифікацію важливих об’єктів, евакуацію та збереження майна, товарно-матеріальних цінностей і ресурсів, спеціальної техніки, транспорту.

Рекордне збільшення видобутку газу на 13% в умовах війни._1

Але незважаючи на всі виклики та ризики, ГПУ «Шебелинкагазвидобування» в 2022 році в умовах окупації більше 20 виробничих об’єктів вдалось втримати обсяги видобувної діяльності на довоєнному рівні, темп зниження склав всього 1%. Антикризові заходи управління підприємством в 2022 році можна розділити на три основні групи:

Рекордне збільшення видобутку газу на 13% в умовах війни._3

Після звільнення частини Харківської області у вересні 2022 року, було мобілізовано всі наявні ресурси для відновлення зруйнованих виробничих об’єктів. Протягом двох місяців було повністю відновлено та запущено в експлуатацію 2 установки комплексної підготовки газу. Одночасно, проведено розмінування та підготовчі роботи для реалізації нових проєктів розвитку, було побудовано та введено в експлуатацію нову установку комплексної підготовки газу.

Вже в 2023 році нам вдалось досягти рекордного за останні роки обсягу видобутку газу, докорінно змінити негативну тенденцію попередніх років, та забезпечити приріст на рівні 13% до минулого року, що формує додатковий дохід для компанії більше 5 млрд грн без ПДВ (в цінах реалізації згідно Постанови КМУ від 6 березня 2022 року №222). Показовою є тенденція приросту середньодобового видобутку, що складає 17% за рік (порівняння середньодобового видобутку в грудні 2023 року до грудня 2022 року). Це свідчить про стійкий тренд нарощування видобутку протягом року та формування бази для наступних періодів.

Рекордне збільшення видобутку газу на 13% в умовах війни._5

Результати діяльності ГПУ «Шебелинкагазвидобування» доводять, що нам вдалось переломити негативну тенденцію падіння видобутку останніх років, досягти рекордного зростання та сформувати передумови для подальшого розвитку.

Аналізуючи виробничий шлях останніх двох років та систему управління, яку вдалось трансформувати на підприємстві, наша команда визначила 5 ключових факторів успіху:

Рекордне збільшення видобутку газу на 13% в умовах війни._7

Насправді пишаюсь управлінською командою та героїзмом наших працівників у полях, які самовіддано продовжують виконувати свою роботу, що стало найбільш ваговим фактором наших досягнень. Нам вдалось зібрати дружню команду вмотивованих професіоналів з різних галузей та куточків України, об’єднаних єдиною метою, прожити разом найважчі дні та досягти високого результату. Радий, що результати та заслуги перед Українським народом в 2022 році були відзначені на державному рівні Головою Верховної Ради України. Це є визнанням внеску кожного члену нашого колективу та працівників бурових і будівельних підрозділів, що працюють на наших об’єктах.

Становлення системи проектного управління на підприємстві відбувалось в кілька етапів, починаючи з 2021 року. В першу чергу, було проведено інвентаризацію та аналіз портфеля проєктів, їх пріоритезацію, визначення менеджерів проєктів та формалізацію програм.

На другому етапі, було проведено широке навчання менеджерів програм проєктів внутрішньо-свердловинних робіт та капітального будівництва на основі методики Project Management Institute.

На третьому етапі було сформовано організаційне, кадрове, інформаційне та методологічне забезпечення офісу управління проєктами — PMO (Project Management Office) та впроваджено його у роботу. Системна ефективна робота PMO та відповідальних менеджерів забезпечила реалізацію рекордної програми буріння: 56 свердловин на родовищах підприємства, — що є найбільшим показником за всі роки незалежності України. Тут треба відмітити, що 4% приросту видобутку в 2023 році забезпечено за рахунок пошуку та розвідки на нових родовищах, в той же час, найбільшу питому вагу приросту видобутку забезпечують родовища, які були в розробці з 1960-1970 років.

Рекордне збільшення видобутку газу на 13% в умовах війни._9

Це свідчить про принциповий перегляд нашою командою геологів і розробників підходів до обґрунтування та реалізації планів з експлуатаційного буріння та дорозвідки родовищ на ліцензіях у портфелі ГПУ «Шебелинкагазвидобування». Дані заходи забезпечили високі результати у видобутку:

  • 1 млрд куб.м видобутку на рік — досягнуто на одному зі старих родовищ,
  • 3 нових родовища введено в експлуатацію,
  • 400 тис. куб. на добу — отримано рекордні дебіти на 2 свердловинах.

Реалізація такої амбітної програми буріння вимагала оптимізації всіх наявних ресурсів, що передбачало збільшення обсягів підготовчих і сервісних операцій більше ніж у 2 рази: геологічне обґрунтування нових кандидатів для буріння, відведення земельних ділянок для бурових майданчиків та будівництва шлейфів, організація процедур ОВД та громадських слухань, будівництво майданчиків, під’їзних доріг та газопроводів підключення свердловин. Одним з найбільш складних викликів була потреба в інтеграції різних функцій, з чим успішно впорався PMO, та довів доцільність і ефективність використання підходів проєктного управління.

Ще одним фактором успіху стала побудова прозорої системи планування та контролю параметрів роботи виробничих функцій та фінансово-господарської діяльності в цілому. Даний етап було реалізовано за рахунок обґрунтування та впровадження динамічної моделі видобутку, що була описана та побудована на основі принципів програмно-цільового моделювання. Командою було проведено ретроспективний аналіз всіх факторів впливу на виробничу діяльність в минулих періодах.

Кожен фактор отримав кількісну та якісну характеристику. Після їх послідовної інтеграції у модель, було створено цифрового двійника операційної моделі підприємства, що дозволяє кожної доби оцінювати вплив ідентифікованих факторів та отримувати репрогноз рівня досягнення цільових параметрів фінансово-господарської діяльності в плановому періоді. Наприклад, в 2023 році  було визначено 682 фактори впливу на функцію видобутку природного газу. Далі було проведено декомпозицію даного реєстру факторів за функціональними напрямками на підприємстві, визначено відповідальних менеджерів та керівників за напрямками. В зони їх відповідальності включено контроль параметрів мінімізації дії негативних факторів, оптимізації ресурсів та максимізації впливу стимулюючих факторів. Даний підхід забезпечив ефективний механізм планування та контролю.

Рекордне збільшення видобутку газу на 13% в умовах війни._11

Важливим фактором успіху стала кропітка та результативна робота з підтримки базового фонду свердловин.  Підприємство експлуатує більше 1300 свердловин на виснажених родовищах, з яких 60% мають більше 35 років експлуатації. В таких умовах дана проблема надзвичайно актуалізується.

З метою забезпечення можливостей оперативної реакції на зміни режимів роботи свердловин базового фонду, було прийнято рішення трансформувати організаційну структуру виробничої функції. Також, на меті стояла передача повноважень, ресурсів та відповідальності за процеси видобутку, підготовки, транспортування и компримування на рівень керівників виробничих функцій на регіональних підрозділах. Ми створили два регіональних відділення видобутку. Кожне відділення стало підрозділом повного виробничого циклу, відповідальним за комплексне управління процесом виробництва та забезпечення технічної та механічної цілісності виробничого процесу. До складу відділень увійшли регіональні служби з видобутку, компресорні станції, автотранспортний цех; механічна, геологічна, метрологічна, енергетична служби; цех капітального будівництва та ремонтних робіт.

Рекордне збільшення видобутку газу на 13% в умовах війни._13

Дані заходи сприяли підвищенню залученості інженерно-технічного персоналу до виконання виробничих планів та інтегрованого плану з видобутку. Було значно підвищено якість управління базовим фондом свердловин та режимами видобутку. Відмічається прискорення прийняття виробничих рішень, більш раціональний розподіл ресурсів між відділеннями основного виробництва та підвищення ефективності їх використання.

Окрім управління та концентрації на ключових факторах успіху виробничої діяльності, на підприємстві за останні 2 роки було реалізовано цілу низку новітніх проектів з розвитку кадрового потенціалу та забезпечення сталого розвитку підприємства в цілому. Серед найбільш визначальних: програма розвитку талантів, культура менторства та наставництва, безпрецедентна програма проектів корпоративної соціальної відповідальності та взаємодії з громадами.

Рекордне збільшення видобутку газу на 13% в умовах війни._15

За період з 2021 року ми пройшли складний шлях у професійному та людському вимірі. Але сьогодні відмічаємо високі досягнення, розвиток мотивації колективу та стійкість підприємства.

Забезпечення нашої країни природним газом власного видобутку та збільшення обсягів видобутку в перспективі, в першу чергу, залежить від результатів роботи АТ «Укргазвидобування». Всім великим організаціям важко підтримувати сталий розвиток, особливо в умовах значної кількості обмежень, пов’язаних з війною. Не є винятком і державна компанія, що сьогодні стоїть перед важкими викликами операційної та корпоративної діяльності, серед яких: мінімізація ризиків війни, критична потреба у прискоренні сейсмічних досліджень, збільшення обсягів пошуково-розвідувального буріння та нарощення запасів, технічне переозброєння власних сервісних та будівельних підрозділів, залучення сучасної міжнародної технічної експертизи, оновлення фонду основних засобів, спецтехніки та транспорту, організаційна трансформація, очищення від неефективності в окремих процесах та рівнях управління, побудова прозорих ефективних відносин зі стейкхолдерами проектів, кадрове забезпечення, визначення чітких цілей операційної діяльності та обґрунтування стратегії розвитку в цілому.

Для досягнення амбітних цілей та вирішення критичних питань необхідна надзвичайна концентрація інтелектуальних та матеріальних ресурсів, які насправді, компанія та галузь сьогодні мають в своєму розпорядженні. А результати та досвід команди ГПУ «Шебелинкагазвидобування» доводить, що немає нічого неможливого, але критичним фактором на шляху цих досягнень є команда та довіра у ній.

Читайте також:
Економіка
Александр де Кроо переконаний, що «атомна голка» Кремля висмоктує всі соки з європейської енергетики. Цьому слід нарешті покласти край.
25 березня, 07:18
Війна
Зранку росіяни влучили по ДніпроГЕС — найбільшій гідроелектростанції України. Запорізька АЕС на межі блекауту.
22 березня, 09:00
Політика
Задля виконання плану НАК «Нафтогаз» та АТ «Укргазвидобування» закачали до підземних сховищ неякісний газ.
23.12.2023, 09:15
Війна
Чи є в «Укренерго» необхідний запас міцності?
21.09.2023, 13:35
Війна
Бюджет на захист електропідстанцій не виділили, нові трансформатори досі не приїхали.
18.09.2023, 11:07
Світ
Проблеми з подачею електрики в Нігерії почалися дуже давно — мережі та електростанції просто виробили свій ресурс і розвалюються.
15.09.2023, 12:21