Українським студентам можуть збільшити стипендії – законопроєкт

ПОЛІТИКА
05.02.2020, 13:22
Українським студентам можуть збільшити стипендії – законопроєкт
Фото: 5.ua

Програма зростання стипендій розрахована на чотири роки.

На офіційному сайті Верховної Ради опублікували текст законопроєкту № 2604 «Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо покращення соціально-економічного становища студентів в Україні».

Автором законопроєкту є депутат Павло Мельник.

Законопроєкт спрямований на покращення соціально-економічного становища студентів за рахунок уведення поняття мінімальної академічної та мінімальної соціальної стипендій. Їх розмір повинен відповідати рівню прожиткового мінімуму.

Факти

Депутат наводить офіційну статистику, що на початок 2019 року в Україні діє 652 вищі навчальні заклади, серед них 370  коледжів, технікумів, училищ, також 282 університети, академії, інститути. У Великій Британії 160 університетів, а у Німеччині 427. В українських вишах навчається понад 1,5 млн студентів. Майже 47% з них навчається за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету.

Мельник відзначає проблему відтоку кадрів. Зокрема, він вказує на те, що за останні 5 років чимало студентів поїхали на навчання за кордон. При цьому не можливо точно встановити їхню цифру. Саме тому підвищення рівня соціального забезпечення студентів потребує негайного законодавчого врегулювання.

Чинне українське законодавство розмежовує поняття академічної та соціальної стипендії, а також порядок їх призначення й виплати. При цьому визначення розміру стипендії в Україні не пов’язується з прожитковим мінімумом в Україні.

Згідно з чинним законодавством, студенти вишів з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також ті, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання соціальної стипендії.

Академічні стипендії призначаються особам, які досягли значних успіхів у навчанні або науковій діяльності. Частка студентів, які мають право на отримання академічних стипендій, встановлюється вченою радою закладу вищої освіти. 

Соціальна стипендія станом на 1 вересня 2019 року виплачувалася в такому розмірі:

- для учнів професійно-технічних навчальних закладів - 1180 гривень на місяць (60% від прожиткового мінімуму);

- для студентів вищих навчальних закладів, наукових установ - 2360 гривень на місяць (121% від прожиткового мінімуму).

Розмір соціальної стипендії для осіб, які мають право на призначення соціальних стипендій на підставі нормативно-правових актів:

- для учнів професійно-технічних навчальних закладів - 450 гривень на місяць (23% від прожиткового мінімуму);

- для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, - 890 гривень на місяць (45 % від прожиткового мінімуму);

- для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, наукових установ, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, - 1180 гривень на місяць (60% від прожиткового мінімуму).

Розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії у 2019 році становив:

- для учнів професійно-технічних навчальних закладів - 490 грн. (25% від прожиткового мінімуму);

- для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр” - 1250 гривень на місяць (64% від прожиткового мінімуму); 

- для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, наукових установ, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр” - 1300 грн. (67% від прожиткового мінімуму).

Таким чином, на сьогоднішній день соціальні стипендії (окрім єдиного виду стипендії для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт 2360 грн.), а також мінімальна та підвищена стипендія суттєво нижчі за прожитковий мінімум, встановлений урядом.

Величезне значення при призначенні стипендій відіграє рейтинг студентів. Студентам, які закрили сесію з оцінками 10-12 балів (за дванадцятибальною шкалою) або 5 балів (за п’ятибальною шкалою оцінювання) нараховується підвищена стипендія, яка на 45,5% вище стандартної академічної стипендії.

На розмір стипендії впливають неакадемічні показники (активність, спортивні досягнення), що дозволяє отримати перевагу саме над іншими здобувачами, які мають досягнення лише в академічній діяльності. 

Унаслідок запровадження нової системи нарахування стипендій 25-28% студентів (кожен третій), які успішно навчаються, але не увійшли до 45% кращих студентів за рейтингом, втратили право на отримання стипендій.

Мельник переконаний, що такі новації привели до зниження кількості отримувачів стипендій і водночас погіршили мотивацію, а отже і рівень знань.

Новації

Мельник пропонує внести зміни до Закону України «Про вищу освіту» шляхом доповнення статті 62 положеннями, що розмір мінімальної соціальної стипендії для студентів професійно-технічних закладів повинен бути не меншим, ніж 70%; для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації встановити не менший, ніж 100%, а розмір мінімальної звичайної стипендії  не менший, ніж 70% у 2020 році, не менший, ніж 80% у 2021 році, не менший, ніж 90% у 2022 році, не менший, ніж 100% у 2023 році та подальших роках від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином депутат сподівається, що за 4 роки вдасться суттєво покращити становище студентів, а отже мотивувати їх лишатися вчитися в Україні.
 

Автор : Микола Шевчук
Читайте також:
Помічникам також встановлено розмір різного роду грошових виплат.
03.12.2020, 15:17
Керівників вишів та технікумів попросили врахувати рішення уряду, за яким забороняється відвідувати заклади освіти у групах понад 20 людей.
13.11.2020, 17:04
Керівництво навчального закладу в приміщення не допускають спецпризначенці.
28.10.2020, 17:00
Стипендія ім. М.С. Грушевського призначається за особливі досягнення у навчальній та науковій роботі.
28.10.2020, 11:27
У найближчий місяць навчання полтавських студентів відбуватиметься в особливих умовах.
16.10.2020, 12:05