Аудит ПОКП «Полтавафарм». Хто відповість за борги?

ПОЛТАВА
23.06.2018, 13:25
Аудит ПОКП «Полтавафарм». Хто відповість за борги?

Аудит ПОКП «Полтавафарм». Хто відповість за борги?_1

Державна аудиторська служба України у червні 2018 року оприлюднила аудиторський звіт за результатами діяльності комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтавафарм» за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2017 р. (ред.: з 24.03.2016 р. обов’язки директора підприємства виконував депутат Полтавської обласної ради Валерій Прядко у відповідності до рішення № 64 від 23.03.16 р. п’ятої позачергової сесії Полтавської обласної ради 

https://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/5/1.pdf )

Нагадуємо, що у травні 2017 року Валерій Прядко був затриманий правоохоронцями, про це писали місцеві ЗМІ (https://poltava.to/news/43028/).

Аудиторське дослідження проведене на виконання п. 3.4.2.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Північно-східного офісу Держаудитслужби на І квартал 2018 року відповідно до Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 №361, та Методики проведення Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2014 №728.

Офіційне посилання - http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=140102

Причиною проведення даного аудиторського дослідження органами державної аудиторської служби є з’ясування зовнішніх та внутрішніх проблем, що спричинили збитковість прибуткового ПОКП «Полтавафарм», втрату ним конкурентоспроможності та домінуючого становища на ринку медичних препаратів області, оцінка ефективності використання комунального майна.

Аудит здійснено також з метою оцінки виконання статутних завдань, ефективності і законності використання фінансових ресурсів і комунального майна, інших активів Підприємства, правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю у ПОКП «Полтавафарм» за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року.

Обсяг охоплених аудитом фінансових ресурсів і майна становить 296729,3 тис. гривень.

Детальніше зупинимося на декількох епізодах фінансово-господарської діяльності, які висвітлені в аудиторському звіті.

1.Фінанси.

Результатом діяльності ПОКП «Полтавафарм» у досліджуваному періоді були:

у 2016 році – чистий прибуток у розмірі 2183,0 тис. грн.

у 2017 році – чистий збиток у розмірі 6801,0 тис. гривень.

Слід відмітити, що до 2016 року Підприємство за результатами діяльності завжди отримувало прибутки. Так, на 1 гривню сукупного доходу витрачено у 2012 році 99,04 коп.,

у 2013 році - 99,03 коп.,

у 2014 році - 99,03 коп.,

у 2015 році - 99,22 коп.,

у 2016 році - 99,44 коп.

та у 2017 році - 1 грн. 02 коп.

Впродовж 2016-2017 років у ПОКП «Полтавафарм» майже у два рази зросла поточна дебіторська та кредиторська заборгованість, а обсяг кредиторської заборгованості на кожну звітну дату значно (у 2,2–2,6 рази) перевищує обсяг дебіторської. Як свідчить аналіз, кредиторська заборгованість виключно за товари (роботи, послуги) станом на 31.12.2017 р. становила 42337,0 тис. грн. і більше, ніж у 45 разів перевищила дебіторську заборгованість за товари (роботи, послуги), яка утворилась на ту ж дату (952,0 тис. грн.).

2.Конкуренція

Аптечна мережа ПОКП «Полтавафарм» на фармацевтичному ринку області представлена лише 213 закладами, що становить 27,7 % від загального ринку, у тому числі: 1 аптечний склад, 112 аптек та 100 аптечних пунктів. Решту фармацевтичного ринку Полтавщини займають аптечні заклади недержавної форми власності, загальна кількість яких складає 556 закладів і становить 72,3 %.

З метою оцінки закупівельної політики Підприємства в частині ціноутворення та з’ясування рівня зовнішньої конкурентоспроможності аптечної мережі ПОКП «Полтавафарм» в ході аудиторського дослідження проведено порівняння цін реалізації лікарських засобів для кінцевого споживача у приватних аптечних мережах з аптечними закладами комунального підприємства.

Аудит ПОКП «Полтавафарм». Хто відповість за борги?_3

Як видно з наведеної таблиці, вартість лікарських засобів, що пропонувалася структурними підрозділами у кінці березня 2018 року на 13,0–68,0% вища, аніж у приватній мережі, що ставить під сумнів наявність покупців у аптечних закладах ПОКП «Полтавафарм».

Одним із основних постачальників лікарських засобів впродовж 2016-2017 років було ТОВ «Фармпланета» (м. Київ).

Слід зауважити, що обсяг закупівель товару ПОКП «Полтавафарм» за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 р. у ТОВ «Фармпланета» в 2016 році склав 4,1% від загального обсягу (для порівняння: у 2015 році – 2,7%).

Зазначимо, що до призначення на керівну посаду ПОКП «Полтавафарм» Валерій Прядко був директором ТОВ «Фармпланета», і про очевидний наявний конфлікт інтересів неодноразово попереджали громадські активісти.

Аудит ПОКП «Полтавафарм». Хто відповість за борги?_5

З огляду на результати проведених досліджень, аудитом доведено, що на Підприємстві при проведенні закупівель лікарських засобів та медичних виробів не було запроваджено сучасних методів та прийомів, які б дозволяли придбавати товар за найоптимальнішими цінами, відсутній належний рівень фармацевтичної логістики призвів до зайвих витрат фінансових ресурсів та «вимивання» обігових коштів з обороту підприємства.

Як наслідок, у роздрібну аптечну мережу ПОКП «Полтавафарм» надходили лікарські засоби та медичні препарати за цінами, які у своїй більшості були неконкурентоспроможними у порівнянні з іншими аптечними мережами, що призвело до зниження товарообороту у натуральному виразі, зменшення доходів підприємства та негативно вплинуло на кінцевий фінансовий результат його роботи.

3.Неприйняття своєчасних управлінських рішень щодо майна

У ході аудиту також встановлено, що протягом 2016-2017 років ПОКП «Полтавафарм» передавало в оренду та орендувало приміщення та будівлі.

Аудит ПОКП «Полтавафарм». Хто відповість за борги?_7

Так, на підставі договору оренди приміщень будинку, розташованого за адресою м. Полтава, вул. Пушкіна 16, від 28.06.2006 р. № 282 у зазначеному приміщенні здійснювала свою діяльність Аптека № 50 ПОКП «Полтавафарм».

Для проведення реконструкції цього приміщення з метою розширення торгового залу для населення на підставі наказу від 16.01.2017 р. № 17 по ПОКП «Полтавафарм» Аптеку № 50 було тимчасово закрито, а у березні 2017 року на підставі наказу від 21.03.2017 р. № 44 взагалі ліквідовано як таку, що збільшує збитковість та суттєво погіршує фінансовий стан Підприємства.

Слід зауважити, що приміщення Аптеки № 50 ПОКП «Полтавафарм» було повернуте орендарю лише 31.07.2017 р. – через 7 місяців після припинення її діяльності. Тобто, у період з 16.01.2017 (припинення діяльності Аптеки) по 31.07.2017 р. (передача приміщення Орендодавцю) Аптека № 50 фармацевтичну діяльність не здійснювала, відповідно ніяких доходів не отримувала.

Однак, за даними бухгалтерського обліку ПОКП «Полтавафарм» у вказаному періоді фактично здійснило витрати на утримання приміщення Аптеки № 50 на загальну суму 136,6 тис. грн., зокрема:

- 85,0 тис. грн. – витрати на проведення поточного ремонту приміщення Аптеки № 50;

- 36,3 тис. грн. – оплата за оренду, охорону, комунальні платежі та інші витрати по приміщенню Аптеки № 50 у періоді з 16.01.2017 по 31.07.2017 р.;

- 15,3 тис. грн. – списання залишкової вартості основних засобів (дверей вхідних – 1 од. та вікон металопластикових – 7 од.).

Аудит ПОКП «Полтавафарм». Хто відповість за борги?_9

Запитаєте, а до чого така конкретизація фактів та подій навколо Аптеки № 50?

Все дуже просто.

Перший поверх фасадної частини двоповерхового комунального будинку у самісінькому центрі Полтави упав до ока керівництву Полтавської обласної ради для розміщення офісу партійного осередку ПП «Наш Край». Звісно, що ніхто не має бажання брати в довгострокову оренду приміщення без сучасного ремонту та й ще вкладати власні гроші у ремонт. Тому ймовірно, що заздалегідь був розроблений план, за яким комунальне підприємство «Полтавафарм» мусило відремонтувати приміщення, а потім від нього взагалі відмовитись.

А хто ж стоїть за осередком ПП «Наш Край»? Народний депутат України Сергій Шахов, котрий входить до політради політичної партії та є близьким другом і товаришем голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького. Ось така чергова картина олією – політична корупція з використанням коштів і майна комунальної власності громади Полтавщини.

Більше інформації про С.В. Шахова за цим посиланням - https://antikor.com.ua/articles/15677-sergej_shahov_istorija_boljshogo_predateljstva

Аудит ПОКП «Полтавафарм». Хто відповість за борги?_11

4.Матеріальна допомога працівникам ПОКП «Полтавафарм»

Також впродовж 2017 року працівникам Підприємства у відповідності до умов Колективного договору нараховувалася та виплачувалася матеріальна допомога різних видів, а саме:

- у разі скрутного фінансового становища, тривалої хвороби працівника, необхідності термінового лікування тощо (п. 3.19);

- на оздоровлення при наданні щорічної відпустки (п. 3.21);

- до дня 8 березня, 23 лютого, Дня фармацевтичного працівника, Нового року, професійних свят (п. 3.23).

При цьому у згаданих пунктах Колективного договору міститься умова, за якої працівникам Підприємства може бути нарахована матеріальна допомога, а саме: «…при наявності фінансових можливостей структурних підрозділів Підприємства…». Фактично матеріальна допомога різних видів впродовж 2017 року нараховувалась та виплачувалась працівникам 20-х збиткових підрозділів Підприємства за відсутності фінансових можливостей, що підтверджується даними бухгалтерської та фінансової звітності підприємства, а також результатами проведеного у ході аудиту Аналізу фінансово-господарської діяльності ПОКП «Полтавафарм», про що зазначено вище у тексті Аудиторського звіту.

Згідно з даними розрахункових листів працівникам 20-х збиткових підрозділів Підприємства у 2017 році нарахована та виплачена матеріальна допомога різних видів на загальну суму 560,3 тис. грн., про що видано 120 наказів по Підприємству. До того ж, на суму матеріальної допомоги нараховано єдиного соціального внеску в сумі 115,5 тис. гривень.

Аудит ПОКП «Полтавафарм». Хто відповість за борги?_13

5.Преміювання працівників ПОКП «Полтавафарм»

Впродовж 2017 року працівникам Підприємства у відповідності до умов Колективного договору та Положення про преміювання нараховувалися та виплачувалися премії різних видів, а саме:

- у разі нагородження працівників державними нагородами, почесними грамотами, відзнаками органів влади та місцевого самоврядування, контролюючими органами тощо (п. 3.22 Колективного договору);

- за результатами фінансово-господарської діяльності (п. 5 Положення про преміювання);

- за виконання особливо важливої роботи, до професійних свят, до ювілеїв, до дня 8 березня, 23 лютого, Нового року (п. 10 Положення про преміювання).

При цьому у згаданих пунктах Колективного договору та пункті 3 Положення про преміювання міститься умова, за якої працівникам Підприємства може бути нарахована премія, а саме: «…за наявності фінансових можливостей структурних підрозділів Підприємства…» та «Преміювання працівників здійснюється в межах фінансових можливостей Підприємства та його структурних підрозділів».

Фактично, премії різних видів впродовж 2017 року нараховувались та виплачувались працівникам 24-х збиткових підрозділів Підприємства за відсутності фінансових можливостей, що підтверджується даними бухгалтерської та фінансової звітності Підприємства, а також результатами проведеного в ході аудиту Аналізу фінансово-господарської діяльності ПОКП «Полтавафарм».

Згідно з даними розрахункових листів працівникам 24-х збиткових підрозділів Підприємства у 2017 році за 41 наказом по Підприємству нараховано та виплачено премій різних видів на загальну суму 378,9 тис. гривень. До того ж на суму премій нараховано єдиного соціального внеску в сумі 79,6 тис. гривень.

Слід звернути увагу, що умовами Колективного договору та Положення про преміювання, прийнятими у 2013 році, передбачено виплату працівникам Підприємства премії та матеріальної допомоги до 23 лютого – Дня Захисника. Дане свято запроваджене Указом Президента України від 23.02.1999 р. № 202/99. Проте, у 2014 році Указом Президента України від 14.10.2014 р. № 806/2014 згаданий Указ скасовано, а Днем Захисника встановлено 14 жовтня. Однак, на дату аудиту ані до Колективного договору, ані до Положення про преміювання зміни дати святкування Дня Захисника не внесені.

Загалом неефективні управлінські рішення керівництва Підприємства щодо спрямування коштів у 2017 році на виплату працівникам 24-ох збиткових підрозділів різних видів доплат, премій та матеріальної допомоги за відсутності фінансової можливості призвели до непродуктивних витрат на загальну суму 2725,9 тис. грн.

ВИСНОВОК:

Отже, результати державного фінансового аудиту діяльності ПОКП «Полтавафарм» за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 р. засвідчили, що Підприємством не забезпечена ефективність у прийнятті управлінських рішень, організації виробництва, функціонуванні фінансово-господарської діяльності та здійсненні внутрішнього фінансового контролю.

Підприємство у 2017 році не виконало ще одного статутного завдання - отримання прибутку від реалізації товарів та виконання робіт, так як результатом діяльності були збитки у розмірі 6801,0 тис. гривень.

Загальна оцінка ефективності управління ПОКП «Полтавафарм» протягом досліджуваного періоду свідчить про її вкрай низький рівень.

Аудит ПОКП «Полтавафарм». Хто відповість за борги?_15

І наостанок.

Шановні депутати Полтавської обласної ради VII скликання, закликаємо Вас до СОЛІДАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ та до відшкодування нанесених збитків вашим ставлеником В.Г. Прядком, якому ви довірили нашу комунальну власність. За вашу мовчазну підтримку, голосування та байдужість до майбутнього ПОКП «Полтавафарм» потрібно вже відповідати складанням депутатського мандату.

Прикро за Валерія Прядка, котрому так кортіло очолити «Полтавафарм», що довелося навіть самому за себе голосувати у сесійній залі. А де ж морально-етична сторона, пане Валерію? Виходить, що Прядко і закони України – поняття не сумісні.

Олег Підгорний

Читайте також:
Полтава
Під час війни Євгеній Фабро подарував дружині-прокурору японський позашляховик за одну копійку.
16:12
Полтава
У зв'язку зі складною ситуацією на фронті армія потребує підсилення. Але на відміну від росіян наші захисники цінують якість, не кількість.
14:56
Полтава
Громада на березі Кременчуцького водосховища продовжує тонути. Чиновники ніяк не реагують на тривале ремствування населення.
08:29
Полтава
Станція юних туристів і родина захисника України пом'янули Чин незламного земляка. У Кибинцях відбулися відкриті змагання з водного туризму.
вчора, 19:24
Полтава
Новітнім вітчизняним більшовикам надбане дідами й батьками господарство не потрібне. А от гроші (дуже багато грошей) — інша справа.
вчора, 14:55
Полтава
Невеликі за кількістю населення громади Полтавщини показують приклад владі обласного центру. «Зелені ямщики» воліють не помічати війну.
12 червня, 21:41