СПЕЦРЕПОРТАЖ. МАКУХІВКА: Полтавська зона відчуження (Пролог)

ПОЛТАВА
13.07.2016, 13:51
СПЕЦРЕПОРТАЖ. МАКУХІВКА: Полтавська зона відчуження (Пролог)

ЗАЯВА

ПРО ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

(в порядку ст. 55 та глави 8 КПК України)

Приймаючи до уваги наявну в ГО «Останній Бастіон» численну інформацію від читачів наших та інших видань про екологічне лихо на Полтавщині, а саме про Макухівське сміттєзвалище, злочинну бездіяльність в забезпеченні екологічної безпеки при цьому службових осіб КАТП 1628, та відповідальних осіб Полтавської міської ради, Полтавської районної ради, відповідних управлінь та департаментів Полтавської обласної державної адміністрації, неодноразових публікацій на шпальтах наших видань (http://bastion.tv/news/specreportazh-makuhivka-poltavska-zona-vidchuzhennya/, http://bastion.tv/news/problema-makuhivskogo-zvalisha-virishuyetsya-budivnictvom-smittyepererobnogo-zavodu-fahivec-iz-ekologiyi-sikalov/, http://bastion.tv/news/deputatam-u-sraku-treba-vstaviti-gvizdka-shob-voni-zapracyuvali-poltavskij-ekologichnij-fahivec-rodionov/, http://poltava.adm-pl.gov.ua/news/vidbulas-rozshirena-narada-shchodo-funkcionuvannya-makuhivskogo-smittiezvalishcha) відсутності будь-якої реакції державних органів на висвітлені проблеми в екологічній сфері, вимушені прямо і відкрито заявити про численні кримінальні правопорушення зі сторони вищевказаних осіб пов’язаних з діяльністю КАТП 1628 по утилізації твердих побутових відходів на території Полтавського району й забезпеченню екологічної безпеки.

Україна є однією з найбільших за територією, чисельністю населення та економічним потенціалом держав Європи. На території України зосереджені величезні природні багатства, втім відсутність концептуальних підходів до забезпечення як національної безпеки в цілому, так і екологічної безпеки зокрема негативно позначились на рівні збереження та примноження природних ресурсів і багатств нашої країни.

Негативні наслідки діяльності КАТП 1628 по обслуговуванню Макухівського сміттєзвалища, катастрофічне забруднення повітря, води та грунту, нераціональне природокористування, самовільне захоплення земель, знищення зелених насаджень - далеко не повний перелік негативних чинників, які створили реальну загрозу національній безпеці України(не говорячи вже про Полтавщину) в екологічній сфері навіть з того прикладу, що річка Коломак на берегах якої знаходиться сміттєзвалище, впадає в річку Ворсклу, яка в свою чергу впадає в Річку Дніпро,одне з основних джерел питної води в Україні.

Останніми роками на Полтавщині (зокрема Полтавський район та м. Полтава) зростають відносні та абсолютні показники смертності населення. Серед розвинених країн світу Україна посідає 2-е місце за рівнем смертності всього населення і 17-е — дитячої. Звертають на себе увагу зміни в структурі хвороб за останні десятиріччя. Поряд зі значним зниженням рівня захворюваності такими недугами, як поліомієліт, дифтерит, малярія спостерігається зростання випадків захворювань, спричинених вживанням неякісної питної води та продуктів харчування, забрудненим повітрям (гепатит, легеневі, онкологічні хвороби).

Відтак проблема забезпечення національної безпеки в екологічній сфері міста Полтави та Полтавського району набула безпрецедентної гостроти.

Екологічна безпека — складова національної безпеки, процес управління системою національної безпеки, за якого державними і недержавними інституціями забезпечується екологічна рівновага і гарантується захист середовища проживання населення країни і біосфери в цілому, атмосфери, гідросфери, літосфери і космосфери, видового складу тваринного і рослинного світу, природних ресурсів, збереження здоров'я і життєдіяльності людей і виключаються віддалені наслідки цього впливу для теперішнього і прийдешніх поколінь.

Об'єктами екологічної безпеки є все, що має життєво важливе значення для суб'єктів безпеки: духовні потреби, цінності та інтереси особи, суспільства і держави, природні ресурси та довкілля як матеріальної основи державного та суспільного розвитку.

Суб'єктами екологічної безпеки є індивідуум, суспільство, біосфера, держава.

Екологічне правопорушення – це винна, протиправна, економічно небезпечна дія, яка посягає на встановлений порядок використання природних ресурсів, охорони НПС та порушує екологічні і пов’язані з ними інші права людини і вимоги економічної безпеки.

Кримінальна відповідальність за екологічні злочини – стан розвитку суспільних відносин, в якому реалізуються засоби кримінально – правового покарання осіб, винних у здійснені екологічного правопорушення з високим рівнем екологічного ризику і екологічної безпеки для НПС, природних ресурсів, життя і здоров’я людей.

Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства є складовою частиною механізму забезпечення раціонального природокористування, відновлення екологічних об'єктів і охорони навколишнього природного середовища. її суть полягає в тому, що особа, яка порушила законодавство про охорону навколишнього природного середовища, зобов'язана понести відповідальність, що забезпечується у свою чергу примусом держави.

Протиправними визнаються діяння, якщо ними порушується законодавство про охорону навколишнього природного середовища.

Шкода внаслідок таких правопорушень може заподіюватися як майну і здоров'ю особи, так і самому довкіллю. Особливістю відшкодування шкоди, заподіяної природним об'єктам, є те, що вона підраховується на підставі затверджених у встановленому порядку норм та методик відшкодування шкоди. Такі норми і методики прийняті щодо землі, вод, атмосферного повітря, лісів, об'єктів тваринного світу та природно-заповідного фонду.

За порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища несуть відповідальність особи, винні у;

o порушенні прав громадян на екологічне безпечне навколишнє природне середовище;

o порушенні норм екологічної безпеки;

o порушенні вимог законодавства України при проведенні екологічної експертизи, в тому числі поданні завідомо неправдивого експертного висновку;

o невиконанні вимог державної екологічної експертизи;

o порушенні екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів;

o допущенні наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище;

o перевищенні лімітів та порушенні інших вимог використання природних ресурсів;

o самовільному спеціальному використанні природних ресурсів;

o невжитті заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;

o невиконанні розпоряджень органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища та вчиненні опору їх представникам;

o порушенні природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних, радіоактивних речовин і відходів;

o відмові від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, а також про джерела забруднення, у приховуванні випадків аварійного забруднення навколишнього природного середовища або фальсифікації відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності населення;

На жаль Комунальне автотранспортне підприємство 1628 Полтавської міської ради, відповідні контролюючі органи Полтавської міської ради, Полтавської райдержадміністрації, Полтавської облдержадміністрації не виконують й не дотримуються відповідних правових норм, що регулюють екологічну сферу при функціонуванні полігону твердих побутових відходів в с. Макухівка Полтавського району, чим скоюють цілу низку кримінальних правопорушень, як наприклад:

- ст. 236 КК України - порушення правил екологічної безпеки, під час експлуатації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів, якщо це спричинило загибель людей, екологічне забруднення значних територій або інші тяжкі наслідки. Ми всі бачимо до яких величин сягло сміттєзвалище, місяцями висотою до 60метрів. Не говорячи вже про той факт, що територія зайнятого сміттям полігону зросла майже вдвічі. Не дотримуються елементарні правила при експлуатації полігону. На полігоні знаходяться невідомі люди, що перебирають сміття, пересувається невідомо чия спецтехніка тощо;

- стаття 238 КК України: приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення - приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей про екологічний, у тому числі радіаційний, стан, який пов'язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів і продовольчої сировини й такий, що негативно впливає на здоров'я людей, рослинний і тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою;

- стаття 237 КК України: невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення - ухилення від проведення або неналежне проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення особою, на яку покладено такий обов'язок, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки;

- стаття 239 КК України - забруднення або псування земель;

- стаття 241 КК України - забруднення атмосферного повітря;

- стаття 242 КК України - порушення правил охорони вод;

- стаття 245 КК України - знищення або пошкодження лісових масивів (стаття 245);

- стаття 246 КК України - незаконна порубка лісу;

- стаття 247 КК України - порушення законодавства про захист рослин;

- стаття 253 КК України - проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля ;

- стаття 254 КК України - безгосподарське використання земель.

- стаття 367 КК України. Службова недбалість. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб. Відсутність належного контролю зі сторони контролюючих органів, замовчування дійсного стану екології поблизу полігону, перекручування даних тощо призвело до екологочного лиха національного масштабу.

- стаття 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою;

- Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

В даному випадку це землі територіальної громади Полтавського району приблизною площею 15га, які без будь-якої правової підстави зайняло КАТП 1628 для обслуговування полігону.

Родовим об'єктом екологічних злочинів є охоронювані кримінальним законом природоохоронні відносини, які охоплюють екологічну безпеку, інформування про стан довкілля, санітарно-гігієнічний захист населення, поліпшення довкілля, раціональне використання й відтворення природних ресурсів, збереження природного стану об'єктів природи. Предметом екологічних злочинів є різноманітні об'єкти як природного походження, так і створені чи змінені людиною, але які зберігають екологічні зв'язки з біосферою, життя та здоров'я людини.

Об'єктивна сторона екологічних злочинів включає суспільно небезпечні діяння (дії чи бездіяльність), які полягають у знищенні (пошкодженні) або захопленні '; (привласненні) об'єктів природи чи іншого порушення порядку користування ними. У багатьох складах екологічних злочинів обов'язковою ознакою є певний спосіб посягання, знаряддя і засоби вчинення злочину: наприклад, знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень вогнем чи іншим загально небезпечним способом; забруднення атмосферного повітря речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних правил; приховування або умисне перекручення відомостей про екологічний стан.

Суб'єктом екологічних злочинів можуть бути як службові особи, так і інші особи, що досягай 16-річного віку. У ряді злочинів проти довкілля суб'єкт має бути наділений спеціальними ознаками.

Суб'єктивна сторона екологічних злочинів характеризується лише виною. Мотив і мета не є обов'язковими ознаками складів цих злочинів. Деякі екологічні злочини можуть бути вчинені тільки умисно (умисне перекручення службовою собою відомостей про екологічний, у тому числі радіаційний стан (частина 1 статті 238).

У багатьох випадках об'єктивна сторона екологічного злочину вимагає наявності значної шкоди чи тяжких наслідків (створили небезпеку для життя, здоров'я людей, тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, а також спричинило загибель людей, їх масове захворювання, екологічне забруднення значних територій, масову загибель об' єктів тваринного та рослинного світу, тривале зниження або втрату родючості земель, виведення їх з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури ґрунту тощо.

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, у порядку та розмірах, встановлених законодавством України (частина 3 статті 68 Закону України про охорону навколишнього природного середовища").

Відповідно до ч.1, 4 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення.

Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Відповідно до ст. 60 КПК України заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим. Заявник має право: 1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію; 2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи; 3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.

Одночасно повідомляю, що дана заява про вчинення кримінального правопорушення не є зверненням громадян (заявою, скаргою), що подаються в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року, і не підлягає розгляду відповідно до цього Закону.

Дана заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ст. 214 КПК України та Наказу Генеральної прокуратури України «Про єдиний реєстр досудових розслідувань» від 17 серпня 2012 року за № 69 підлягає реєстрації та подальшому розгляду в порядку кримінально-процесуального законодавства України.

Згідно з п.1.2.,1.3., 1.4. Розділу ІІ Положення "Про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань" затвердженого наказом Генерального прокурора України №69 від 17.08.2012р. відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела повинні відповідати вимогам пункту 4 частини 5 статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Особа, яка подає заяву чи повідомляє про кримінальне правопорушення під розпис попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення, крім випадків надходження заяви, повідомлення поштою або іншими засобами зв’язку. Заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення вважаються поданими з моменту попередження особи про кримінальну відповідальність (за виключенням випадків, коли таке попередження не можливо зробити з об’єктивних причин, зокрема надходження заяви, повідомлення поштою, іншим засобом зв’язку.

Вищевказана заява відповідає усім зазначеним вимогам, подається засобами зв’язку і повинна бути внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 60, 214, 215, 216, 218 КПК України, Наказу Генеральної прокуратури України «Про єдиний реєстр досудових розслідувань», Закону України “Про екстрену медичну допомогу”, «Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події»,

ПРОШУ:

1. Внести відомості, зазначеній у цій заяві до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування за ст. ст. 197-1, 236-239, 241, 242, 245-247, 253, 254, 272, 367 КК України відносно протизаконних дій керівника КАТП 1628 Третякова Д.В. за порушення правил екологічної безпеки.

2. Внести відомості, зазначені у цій заяві до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування за ст. 367 КК України відносно протизаконних дій відповідальних осіб Полтавської міської ради з інспекції з контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста Полтави, управління з питань надзвичайних ситуацій, Управління житлово-комунального господарства, Управління містобудування та архітектури, управління охорони здоров’я які не забезпечили недопущення порушень правил екологічної безпеки.

3. Внести відомості, зазначені у цій заяві до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування за ст. 367 КК України відносно протизаконних дій посадових осіб Полтавської районної державної адміністрації відповідальних за контроль за благоустроєм, екологічним та санітарним станом, з питань надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури та охорони здоров’я які не забезпечили недопущення порушень правил екологічної безпеки

3. Внести відомості, зазначені у цій заяві до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування за ст. 367 КК України відносно протизаконних дій відповідальних осіб Полтавської обласної державної адміністрації, а саме управління з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації , Управління житлово-комунального господарства, Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації, Департаменту охорони здоров'я які не забезпечили недопущення порушень правил екологічної безпеки.

4. Надати документ, що підтверджує прийняття цієї заяви і її реєстрацію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань шляхом надіслання на нашу поштову адресу, копії на електронну поштову скриньку.

5. Інформувати нас шляхом надіслання на нашу поштову адресу про результати досудового розслідування.

Головний редактор ГО «Останній Бастіон»,

Сікалов Г.А. 

Читайте також:
З 8 години ранку техніка КП "Декоративні культури" облаштовує місце відпочинку для місцевих иліт
15 травня, 09:54
Машина з оператором та журналістом зіткнулась із вантажівкою
13 травня, 15:08
Крадіжки нафти та газоконденсату
11 травня, 20:23
Ілля Кива готує чергову провокацію для зміщення акцентів в інформаційному просторі ?
08 травня, 11:36