Полтавська облрада з 2015 року здійснювала масштабну корупцію на надрах за бездіяльності прокуратури

ПОЛТАВА
12.07.2017, 06:30
Полтавська облрада з 2015 року здійснювала масштабну корупцію на надрах за бездіяльності прокуратури

Відповідно до чинного законодавства, Полтавська обласна рада з 2015 року не мала повноважень розглядати на сесійних засіданнях питання щодо погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ нафти і газу. Повноважень не мала, але в багатьох випадках відмовляла у наданні погодження або взагалі залишала питання без розгляду.

Фактично, своїми діями керівництво і депутатський корпус обласної ради блокували розвиток нафтогазової галузі на території Полтавської області та негативно впливали на вирішення проблеми збільшення видобутку вуглеводнів в Україні.

Прокуратура Полтавської області до цього часу не перешкодила таким, на нашу думку, злочинним діям Полтавської облради, які тягнуть за собою нанесення державі збитків в особливо великих розмірах.

Напередодні пленарного засідання сімнадцятої сесії облради сьомого скликання 14 липня вважаємо за доцільне надати ґрунтовне роз’яснення керівнику Полтавської облради Олександру Біленькому, голові Полтавської облдержадміністрації Валерію Головку, його заступнику Андрію Пісоцькому, прокурору Полтавської області Миколі Кармазіну про наявність у їхніх діях ознак посадової корупції.

«Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності», ст. 68 Конституції України.

Статтею 9-1 Кодексу України про надра, до компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських рад у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить:

погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

Кодексом України про надра (стаття 3_1 «Особливості застосування норм цього Кодексу») визначено, що якщо законами про користування нафтогазоносними надрами, зокрема Законом України «Про газ (метан) вугільних родовищ» та Законом України «Про угоди про розподіл продукції», встановлені інші норми, ніж ті, що передбачені у цьому Кодексі, то застосовуються норми цих законів.

В преамбулі Закону України «Про нафту і газ» зазначено, що «Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності нафтогазової галузі України та регулює відносини, пов'язані з особливостями користування нафтогазоносними надрами …», тобто Закон України «Про нафту і газ» входить до числа Законів про користування нафтогазоносними надрами.

Статтею 9 Закону України «Про нафту і газ» визначено повноваження органів місцевого самоврядування у відносинах, пов'язаних з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, розробкою родовищ нафти і газу, переробкою нафти і газу, зберіганням, транспортуванням та реалізацією нафти, газу та продуктів їх переробки.

Відповідно до редакції статті 9 Закону, яка є чинною з 23.09.2010 і станом на 12.06.2017, до вказаних повноважень органів місцевого самоврядування, в межах їх компетенції належить:

надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на відповідній підпорядкованій їм території об'єктів нафтогазового комплексу, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

(Абзац третій частини першої статті 9 виключено на підставі
Закону N 1578-IV (
1578-15 ) від 04.03.2004)

участь у розробці комплексних планів нафтогазопостачання споживачів на підпорядкованій їм території;

участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об'єктів нафтогазової галузі у надзвичайних умовах;

інші повноваження, визначені законом.

Органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в
господарську діяльність суб'єктів, що здійснюють геологічне вивчення нафтогазоносності надр, розробку родовищ нафти і газу, переробку нафти і газу, зберігання, транспортування та реалізацію нафти, газу та продуктів їх переробки, крім випадків, передбачених чинним законодавством
.

Отже, з 23.09.2010 обласні ради втратили право погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ нафти і газу.

Але, незважаючи на це, Державна служба геології та надр України всі заявки щодо надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами направляє до відповідних обласних рад. У свою чергу, обласні ради, не враховуючи вимоги Закону України «Про нафту і газ» та Кодексу України про надра, розглядають на своїх сесіях питання щодо погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ нафти і газу.

При цьому і Держгеонадра, і обласні ради посилаються на норму пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 року (із змінами), у якому зокрема сказано, що:

Надання надр у користування, за винятком надання надр на умовах угод про розподіл продукції, погоджується з:

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015}

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими радами - на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

{Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 307 від 25.01.2012}

Проте, постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджено Порядок, є підзаконним актом і не може скасувати чи змінити положення Законів України, у тому числі і Закону України «Про нафту і газ».

З 2015 року Полтавська обласна рада, не маючи на те повноважень, тим не менше розглядала на сесійних засіданнях питання щодо погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ нафти і газу. Тобто, має місце пряме порушення Закону.

Не маючи підстав, обласна рада у багатьох випадках відмовляла у наданні погодження (як це було при розгляді надісланих Держгеонадра заявок ПАТ «Укргазвидобування» або взагалі залишала питання без розгляду).

По суті, обласна рада своїми діями блокувала розвиток нафтогазової галузі на території Полтавської області та негативно впливала на вирішення проблеми збільшення видобутку вуглеводнів в Україні.

Слід зауважити, що обласна рада, розглядаючи питання щодо погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ нафти і газу, порушувала не тільки Закон України, але й статтю 19 Конституції України, у якій вказано, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З вересня 2009 року і до цього часу жодних протестів на такі дії Полтавської обласної ради з боку органів прокуратури не було, хоча у статті 145 Конституції зазначено, що Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Оскільки має місце багаторазове протягом останніх років порушення Закону України «Про нафту і газ» та Кодексу України про надра, а це стало можливим через відсутність вимог компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом, є підстави для порушення питання про дострокове припинення повноважень обласної ради (стаття 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні).

Отже, бездіяльність компетентних органів, у першу чергу – органів прокуратури Полтавської області, у даному випадку сприяла нанесенню прямої і непрямої шкоди насамперед економічним інтересам держави та зростанню безкарності і безвідповідальності Полтавської обласної ради як органу місцевого самоврядування.

Уважати публікацію офіційним зверненням до Генеральної прокуратури України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Геннадій Сікалов, головний редактор, громадський діяч, експерт з енергетики й екології 

Читайте також:
Полтавщина — край, де народилося не одне покоління визначних українських діячів культури, науки, мистецтва та політки.
14:19
На тлі карантину через пандемію коронавірусу у Полтавській області планують сприяти туристичній галузі.
09:18
В Оржиці провели засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування.
вчора, 13:51
Зі зняттям низки карантинних обмежень миргородська влада розпочала підготовчі роботи до купального сезону.
вчора, 08:46
Борівський розсадник — гордість усього Полтавського лісового господарства, адже тут зростають сосни та дуби для нових лісів.
28 травня, 12:42
Гадяцькі комунальні служби звітують про проведення робіт з благоустрою у парку "Перемога".
28 травня, 09:18