Соціальне благополуччя українців стрімко падає, – результати дослідження

УКРАЇНА
24.07.2017, 08:11
Соціальне благополуччя українців стрімко падає, – результати дослідження

«Не в грошах щастя», – вважають українці. Про це говорять результати дослідження київських соціологів із КМІС. Опитування показало, що половині українських сімей грошей вистачає тільки на їжу, при цьому половина опитаних вважають себе щасливими людьми. Але навіть ці оптимістичні показники, як стверджують соціологи, є найнижчими за всю історію спостереження. І ще ніколи українці не були так впевнені, що країна йде в неправильному напрямку.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у травні опитав 2 040 українців у 108 населених пунктах усіх областей країни. Дослідники використовували два показники - індекс суспільного благополуччя (ІОБ) і індекс індивідуального благополуччя (ІІБ). Кожен показник оцінюється від -100 до 100 балів.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Результати дослідження показали - українці своїм життям задоволені більше, ніж життям країни:
індекс суспільного благополуччя (ІОБ): – 55 бали;
індекс індивідуального благополуччя (ІІБ): – 4 бали.
Хоча показники значно відрізняються, але соціологи стверджують - вони взаємопов'язані.

Графік 1. Динаміка індексів ІОБ і ІІБ в Україні протягом 2012-2017 років.

Із грудня 2016 до травня 2017 (графік 1) індекс суспільного благополуччя трохи знизився (на 4 пункти), але індекс суб'єктивного благополуччя практично не змінився (знизився на 1 пункт). Це означає, що люди стали трохи гірше оцінювати ситуацію у суспільному просторі.

Ситуація в країні навіть гірше, ніж матеріальний стан українців:
матеріальне становище: –42 бали;

ситуація в країні: –64 бали.

Графік 2. Зміни складових індексів ІОБ і ІІБ в Україні в 2012-2017 роках.

Зафіксовано найнижчі показники оцінки за весь період спостереження (графік 2):
правильність напрямку розвитку України (ІОБ): – 72бали;
особисте щастя (ІІБ): 26 балів.

Таблиця 1. Динаміка індексів громадського та індивідуального благополуччя в Україні в 2012-2017 роках.

Індекс суспільного благополуччя

В українців погіршилося думку про суспільне благополуччя в країні. Оцінка правильності напрямку розвитку справ у державі - істотно знизилася. Оцінка економічного стану і очікувань по майбутньому житті в країні - знизилися, але менш істотно.

Результати опитування

Керівництво України веде країну в напрямку:
неправильному – 70,5%;
правильному – 11,7%;
важко сказати/не відповіли – 17,8%.

Оцінка економічного стану України:
поганий – 87,2%;
задовільний – 9,7%;
хороший – 0,8%;
важко сказати – 2,5%.

Прогноз життя України через рік:
стане гірше – 38%;
не зміниться – 33,9%;
покращиться – 10,5%;
не змогли відповісти – 17,6%.

Показники ІОБ змінюються в залежності від регіонів. Очікування від майбутнього життя країни погіршуються з Заходу – через Центр – на Південь. Якщо Захід налаштований більш оптимістично, то Центр сумнівається в майбутньому країни, а Південь не очікує від нього нічого хорошого.

Зате на Сході ситуація значно покращилася - показник очікувань від майбутнього життя країни там виріс на 18 пунктів у порівнянні з 2016-м роком.

Графік 3. Регіональні відмінності в динаміці оцінки, яким буде життя в країні.

Таблиця Д1. Регіональні відмінності в динаміці ІОБ в Україні в 2012-2017 роках.

Індекс індивідуального благополуччя

Для ІІБ майже не змінилися показники:
особистого щастя;
здоров'я (знизився на один процентний пункт);
благополуччя (підвищився на один процентний пункт).

Показник очікувань щодо майбутнього життя сім'ї, навпаки, істотно знизився в порівнянні з кінцем минулого року.

Результати опитування

Прогноз життя своєї родини через рік:
не зміниться – 38,8%;
стане гірше – 24,6%;
покращиться – 16,9%;
не змогли відповісти – 19,6%.

Особисте щастя:
так – 53,1%;
і так, і ні – 24,4%;
немає – 19,5%.

Оцінка здоров'я:
середнє – 41%;
гарне – 37,9%;
погане – 20,3%.

Фінансовий стан сім'ї:
не вистачає грошей навіть на їжу – 17,8%;
вистачає на їжу, але купувати одяг важко – 50,3%;
вистачає на їжу та одяг і можуть дещо відкладати – 27,5%;
можуть дозволити собі купувати деякі коштовні речі – 2,3%;
можуть дозволити собі купувати все, що хочуть – 0,4%;
не змогли відповісти – 1,8%.

Значення ІІБ значно залежить від віку респондентів.

Із віком респонденти ставлять нижчі оцінки за всіма показниками. Найбільше відрізняються оцінки молоді та людей похилого віку в самооцінці здоров'я і щастя. Виняток становлять люди старших 70 років - їх очікування стосовно життя сім'ї в майбутньому вище, ніж у декаду молодшої вікової групи 60-69 років.

Графік 4. Значення ІІБ і його складових для різних вікових груп (середнє).

Віктор Карпенко