Ціна "боротьби з корупцією" від Зеленського і Ко

22.06.2023, 14:34
Ціна "боротьби з корупцією" від Зеленського і Ко

ОЗУ Юрія Бублика продовжує незаконно видобувати пісок у Ковалівській громаді

Вже кілька років Останній Бастіон пише про корупційні оборудки братів Бубликів, родини Капустян, Едуарда Гнітька, Олександра Торбіна та інших членів ОЗУ.

Як повідомляють мешканці Ковалівки, Бублики і Ко вже намили та реалізували близько 480 тис. кубометрів піску.

За приблизними підрахунками Бублики встигли виручити за незаконно видобутий пісок понад 2 400 000 доларів США.

Брати Бублики, за повного сприяння поліції  Полтавщини та її керівника Євгена Рогачова, без спеціального дозволу намили кількасот тисяч метрів кубічних піщано-глейової суміші, та продали її  турецькому Онуру та іншим підприємствам залученим до корупційної схеми Володимира Зеленського "Велике крадівництво", не сплачуючи ані податків, ані ренти, ані інших платежів.

Прикриття цієї злочинної схеми забезпечує ставленик Олега Татарова в.о. голови Національної поліції України Іван Вигінський, який працюючи на Полтавщині був бізнес-партнером зрадника та колаборанта іллі киви та тодішнього очільника Полтавської ОВА Олега Синєгубова, який зараз продовжує очолювати Харківську ОВА.

 ілля кива, Олег Синєгубов та Іван Вигінський
ілля кива, Олег Синєгубов та Іван Вигінський

Раніше нам вдалося встановити, що незаконний видобуток був налагоджений шляхом укладення договору між Ковалівською сільською радою в особі голови Олександра Бублика та Товариством з обмеженою відповідальністю «Статут ЛО».

Згідно з договором ТОВ «Статут ЛО», яке фігурувало у документі як «інвестор», було делеговано права організації всього комплексу робіт «з відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану р. Коломак».

Одразу у двох пунктах того договору, а саме 1.6 та 4.1.7, йдеться про те, що ТОВ «Статут ЛО» отримує право власності на увесь мінеральний ґрунт, видобутий під час робіт.

Ціна
Ціна

Статтею 1 Кодексу України про надра (далі – КУпН) визначено, що надра – це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Статтею 5 КУпН визначено, що родовища корисних копалин – це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для промислового використання.

Відповідно до пункту 3 Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України                     від 05.05.1997 № 432 до балансових запасів відносяться «... запаси корисних копалин ділянки надр, для яких на момент проведення геолого-економічної оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками та/або матеріалами фінансової звітності доведено, що коефіцієнт рентабельності продукції є достатнім для економічно ефективного видобування корисних копалин на такій ділянці надр».

Згідно з Новим тлумачним словником української мови (Київ, «АКОНІТ», 1998 рік, том 1, ст.776)  «дно – це ґрунтова поверхня під водою». Отже днопоглиблювальні роботи – це вилучення (або видобування) ґрунту з дна водойми з метою збільшення глибини води.

На дні водойм, як правило, залягають алювіальні утворення, інколи спостерігаються виходи корінних порід. Утворення алювіального донного ґрунту на дні водойми може проходити з різною швидкістю, тобто ґрунт, з якого складаються перекати, що швидко утворюються, також складає дно і є алювіальною перевідкладеною породою.

Ґрунт на дні водойм, що видобувається при днопоглиблювальних роботах, може бути за кількістю і за якістю таким, що має промислове застосування, або бути за цими показниками непридатним для промислового застосування. Умови залягання алювіальних порід дозволяють їх вилучення без ускладнень у всіх випадках.

У разі, якщо породи, що видобуваються на дні водоймищ, за якістю або недостатньою кількістю непридатні для промислового застосування вони не можуть розглядатись у якості корисної копалини і підлягають використанню для підвищення і обвалування берегових територій і таке інше.

У разі, якщо ці породи за якістю придатні для застосування, мають достатню кількість для їх економічно ефективної реалізації з метою промислового використання, вони можуть розглядатись як корисна копалина. Оцінка якості і кількості запасів цих корисних копалин може виконуватись в місцях їх видобування або накопичення (складування) з метою подальшої реалізації споживачам. 

Відомо, що за обсягом і якістю піски, піщано-валунно-галечникові породи, що видобуваються при виконанні днопоглиблювальних робіт, мають попит у промисловості і успішно реалізуються підприємствами, що здійснюють їх видобування під час днопоглиблювальних робіт. За річними обсягами реалізації видобутих порід ці роботи подібні до експлуатації родовищ того ж напряму. У таких випадках ці породи мають ознаки балансових запасів корисних копалин місцевого (піски) та загальнодержавного (піщано-валунно-галечнікова порода) значення.

Слід зазначити, що відповідно до статті 86 Водного кодексу України (ВКУ) на землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи.

Місця і порядок проведення зазначених робіт визначаються відповідно до проектів, що погоджуються з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (крім робіт на землях, зайнятих морями), та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Станом на червень 2023 року інформація про звернення ТОВ «Статут ЛО» до Держгеонадр щодо погодження проекту днопоглиблювальних робіт відсутня.

Статтею 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» визначено, що документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру (далі - об'єкт), - природні ресурси, земельна ділянка, ґрунтовий покрив земельних ділянок, споруда, будівля, приміщення, устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота та послуга, а також документи, які використовуються суб'єктом господарювання у процесі проходження погоджувальної (дозвільної) процедури (проектна документація на будівництво об'єктів, землевпорядна документація, містобудівна документація, гірничий відвід).

Згідно з пунктом 133 Додатку до Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» документом дозвільного характеру на користування надрами є спеціальний дозвіл на користування надрами.

Згідно з частиною 3 статті 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» в порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам та організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – на пільгових умовах. У Кодексі України про надра (КУпН) існує положення стосовно щодо видів користування надрами (стаття 14), надання спеціальних дозволів на користування надрами (стаття 16) і справляння плати за останнє (стаття 34).

За частиною 1 статті 19 КУпН право користування надрами надається шляхом надання спеціального дозволу на користування надрами.
Виходячи з аналізу ознак спеціального природокористування можна погодитися з тим, що воно має місце в КУпН та притаманне надрокористуванню. Це підтверджується тим, що тут функціонують лише спеціальні суб’єкти й застосовуються спеціальні процедури вирішення питання про надання надр з метою експлуатації певним особам. Це право не передбачає вільного користування корисним копалинами і простором надр і не є загальнодоступним.

Тобто, згідно з законодавством України право на видобування та реалізацію корисних копалин, у тому числі піску/піщано-гравійної суміші надає наявність спеціальних дозволів на користування надрами наданих безпосередньо на видобування корисних копалин (стаття 19 КУпН), а також на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (стаття 20 КУпН).

З огляду на викладене повідомляємо, що видобування ТОВ «Статут ЛО» піщано-гравійної суміші (піску) під час днопоглиблювальних робіт на території Полтавського району Полтавської області здійснюється з порушенням вимог статті 19 Кодексу України про надра.

За офіційними підрахунками вартість цього «побічного продукту відновлення гідрологічного режиму» у 2020 році становила близько 100 млн грн.

Як вдалося з’ясувати «Останньому Бастіону», правоохоронці розслідують налагоджений таким чином видобуток піску за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем), хоча мали розслідувати за ч. 2 ст.240 та ч. 4 ст. 191 КК України. При цьому у справі фігурує не лише сільський голова Олександр Бублик, але і його брат Юрій, який, імовірно, і налагодив схему.

Після виходу розслідувань Останнього Бастіону Полтавська облдержадміністрація звернула увагу на факт незаконного видобутку піску.

Далі колишній нардеп Юрій Бублик визнав причетність до організації незаконного видобутку. Бублик заявив, що він та його брат Олександр (голова Ковалівської сільради) насправді не організовували видобуток піску, а всього лише налагодили «очищення русла річки Коломак».

Згідно з оприлюдненою ОДА інформацією, внаслідок організації на землях Ковалівської ОТГ незаконного видобутку піску державі було завдано збитків на суму близько 100 млн грн.

І ця сума щоденно збільшується, адже незаконний видобуток продовжує відбуватися дотепер.

Залучене до злочинної схеми Товариство з обмеженою відповідальністю "Статус ЛО" вже встигло змінити своє місцезнаходження.

Раніше воно було зареєстроване за адресою місто Полтава, пров. Спортивний, 4 В, але у 2020 році підприємство перебралося до Ковалівки.

Ціна


Але діяльність з розкрадання надр на території Макухівки продовжується і жодні кримінальні провадження не здатні зупинити ласих до наживи чиновників.

Схоже, що для «відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану р. Коломак» потрібно дуже багато часу та зусиль. І навіть підприємство, яке цим займалося, змушене було перебазуватися до Ковалівки.

Але ТОВ "Статус ЛО" не єдине підприємство, яке було залучено до незаконного промислу.

Як нам стало відомо, намивом піщано-глейової суміші в Макухівці займається не лише ТОВ "Статус ЛО".

До незаконного промислу також було залучено ТОВ " Імпера Стайл".

Дане підприємство було створено у 2019 році з основним видом діяльності - "Неспеціалізована оптова торгівля".

Ціна


Але у 2020 році на підприємстві змінився власник та керівник. Новим власником та керівником підприємства стає Віктор Андрійович Погорілий.

Ціна

А у 2021 році підприємство змінює адресу реєстрації.

Ціна


За дивним збігом обставин нове місце реєстрації ТОВ "Імпера Стайл" збігається з попереднім місцем реєстрації ТОВ "Статус ЛО".

І ми навіть не здивувалися дізнавшись, що поруч з підприємствами котрі пов'язують з братами Бубликами знаходяться підприємства родини Капустян - ТОВ "Квант Пром" та ТОВ "МЕТРОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "КВАНТ", які зареєстровані за адресою пров. Спортивний 4-Б.

4 вересня 2021 року  відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр.

За даними Державної служби геології та надр України, суб’єктами господарювання у 2020-2021 роках отримано 203 спеціальні дозволи на користування надрами на території Полтавської області. За звітний період Управлінням Держпраці у Полтавській області проведено 146 перевірок, виявлено 1155 порушень нормативно-правових фактів з питань охорони праці, промислової безпеки та охорони надр.

Про результати здійснення заходів нагляду (контролю) щодо дотримання видобувними підприємствами вимог природоохоронного законодавства у сфері використання та охорони надр на території Полтавської області у 2020 – 2021 роках поінформувала завідувачка сектору Державної екологічної інспекції Центрального округу Ірина Корнюшкіна. За її словами, за 2020 рік – серпень 2021 року інспекцією проведено 58 заходів нагляду (контролю), нараховано збитків на загальну суму 1 116 315 грн, стягнуто штрафів на 17085 грн.

У контексті питання про звернення громадян щодо незаконного видобування корисних копалин на території Коломацької сільської ради (с. Старицьківка) та Чутівської селищної ради (с. Василівка) Полтавського району Полтавської області, комісія рекомендувала виконавчому апарату обласної ради направити звернення щодо незаконного видобування корисних копалин у цих громадах до правоохоронних та контролюючих органів.

Але це ніяк не вплинуло на ситуацію загалом, незаконний видобуток та реалізація незаконно видобутих надр продовжуються у промислових масштабах.

Як бачимо, гучні заяви колишнього очільника Полтавської ОДА Олега Синєгубова та кримінальні справи ніяк не вплинули розкрадання надр на Полтавщині. Навпаки, масштаби цієї катастрофи щодня збільшуються, а влада та окремі друзі Володимира Зеленського всіляко сприяють пограбуванню нашої землі !

Що ж стосується Ковалівської громади, то пафосні заяви Олега Синєгубова, аж ніяк не вплинули на діяльність ОЗУ Бубликів-Капустянів.

Мамаївська і "Регіонівська" підстилка Юрій Бублик - продовжує продавати майно громади. Під прикриття поліції, уже намитий пісок завозиться на промислові об'єкти міста та області, розташовані зокрема по вул. Сакко, поблизу села Супрунівка, на вул. Маршала Бірюзова.

Викрадений у громади пісок, без жодних супровідних документів, вивозиться на будівництво об'єкту в Щербанях Полтавського району, що фінансується з бюджетних коштів.

Перевезенням викраденого у громади піску займаються:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК-ТРАНС"

Ціна
Ціна
Ціна

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРАВАН 2020"

Ціна
Ціна
Ціна
Ціна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕЙ 2021":

Ціна
Ціна
Ціна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛАН 2019":

Ціна
Ціна
Ціна
Ціна

ФОП МИРОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ:

Ціна

 ПРИВАТНА БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА "ФЕРРІТ":

Ціна
Ціна
Ціна

Власником і директором ТОВ "Ферріт" є Прядка Віктор Григорович.

У 2021 році ТОВ "Ферріт" було фігурантом кримінального провадження № 62021000000000370 від 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ГУ ДПС у Полтавській області та ДПС України, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, не вживають заходи із зупинення реєстрації податкових накладних суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, що надає можливість учасникам транзитно-конвертаційного центру безперешкодно здійснювати протиправну діяльність з незаконного формування сум податкового кредиту та податкового зобов`язання ПДВ для суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, а також здійснювати легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Разом з ТОВ "Ферріт" фігурантами даного кримінального провадження були інші підприємства з орбіти Бубликів-Капустянів: ТОВ "Квант плюс", ТОВ "Квант-Сервіс-ЛТД", ТОВ "Квант Пром".

У 2020 році на Прядку було переоформлено підприємство "ПОЛТАВАБУДСЕРВІС ПЛЮС".

Ціна
Ціна
Ціна

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУДІКО":
Ціна
Ціна
Ціна

ТОВ "Рудіко" є фігурантом кримінального провадження № 12023170440000177 від 20.02.2023 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 239-2 КК України (Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах).

20.02.2023 було проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером 5324081911:11:002:0124 у селі Соснівка Полтавського району, в ході якого було виявлено екскаватор жовтого кольору марки «GCB JS210LC» без реєстраційних номерних знаків, екскаватор жовтого кольору марки «VOLVO 210» без реєстраційних номерних знаків, які в подальшому було вилучено.

Ціна

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий повідомив про те, що починаючи з 18.02.2023 він працює на екскаваторі марки «JCB» д.н.з. НОМЕР_1 у Полтавському районі в селищі Верхоли, на котрому і здійснював роботи 20.02.2023. Одночасно ОСОБА_4 зазначив, що на екскаваторі марки «Volvo» працював його знайомий на ім`я ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив про те, що він дійсно маючи спеціальні навички керував та 20.02.2023 здійснював роботи на екскаваторі «Volvo 210» у с. Верхоли, Полтавського району.

Полтавською окружною прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні.

Ковалівський пісок за злочинними схемами також реалізується турецьким будівельникам з фірми "Онур" та іншим фірмам, які є учасниками "Великого крадівництва" імені Зеленського-Єрмака.

Особа, яка видає себе за "патрійота", є пасивним членом коаліції Киви-Мамая, його вже майже рік безрезультатно намагалися позбавити депутатського мандату за політичну проституцію.

Полтавська ВЦА - в особі її очільника Дмитра Луніна, та поліція Полтавської області - в особі її очільника Євгена Рогачова та його заступника Сергія Рекуна, та т.в.о. очільника Національної поліції України  Іван Вигінський продовжують закривати очі (та кримінальні справи) на протиправну діяльність ОЗУ Бубликів-Капустянів-Гнітьків, які грабують воюючу країну.

В той час, коли найвеличніший лідор Всесвіту Володимир Оманський розповідає західним ЗМІ про те, що в Україні відсутня глибинна корупція, а всі ТОП-корупціонери втекли (зі вкраденими грошима) за кордон, на Полтавщині працює ОЗУ братів Бубликів, яке роками грабує воюючу країну, прикриваючись пафосними псевдопатріотичними гаслами.

Це і є ціна "боротьби з глибинною корупцією" від Зеленського і Ко ?

Уважати дану публікацію офіційним повідомленням БЕБ, НАБУ, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України та Офісу генерального прокурора України про вчинення злочинів передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Автор : Гнап Нерушима
Читайте також:
Кримінал
Колишньому заступнику глави Офісу президента Андрію Смирнову запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн.
вчора, 20:50
Кримінал
За даними правоохоронців, фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства за кордоном
вчора, 17:04
Позиція
При цьому Іван Вигівський стверджує, що нічого про це не знає, адже слідчі Нацполіції – самостійні.
вчора, 16:15
Кримінал
САП подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави.
вчора, 15:44
Кримінал
Високопосадовці мін'юсту налагодили механізм одержання неправомірної вигоди від учасників виконавчих проваджень
вчора, 09:35
Політика
Чому зельонський змінив керівництво Рахункової палати? Бо не дай боже аудитори побачили б що там було в збройних закупівлях Резнікова…
27 травня, 17:57