Лівацький індивідуалізм знищує навіть згуртовані нації

19.03.2023, 20:07
Лівацький індивідуалізм знищує навіть згуртовані нації
Фото: Facebook

На сьогодні вже не діють не тільки релігійні догмати, а й навіть доказова база "наукового атеїзму". Люди розбещені споживацтвом.

Людина стає зрозумілою для самої себе тільки в тому випадку, якщо вона має чіткі світоглядні орієнтири. Тобто, дороговкази, які дають їй цілісне уявлення про світ, в якому вона існує.

Такі типи світогляду, як міфологія та релігія, що існували у традиційному суспільстві чи наукова картина світу, яка сформувалася у добу Модерну, давали цілісну та внутрішньо несуперечливу картину світу. Виходячи з неї, людина могла визначити свою ідентичність.

Почуття ідентичності дозволяла їй розуміти, ким вона є, та дозволяла поєднувати різні прояви її багатогранної особистості, які виникали під час її соціальних інтеракцій з іншими людьми у різних ситуаціях. Сьогодні ж принципово інша світоглядна ситуація.

Відсутня певна цілісна картина світу і тому у свідомості однієї людини поєднуються різні картини світу. Вже не діють не тільки релігійні догмати, а й навіть доказова база "наукового атеїзму".

Людина вільно оперує з довільними сегментами світоглядів, дискурсів, мов, які зовсім не поєднуються між собою. Кожен може вірити, у що завгодно.

Кожен може вважати себе та інших будь-ким, декларувати що завгодно. А це породжує кризу ідентичності людини, оскільки ідентичність передбачає цілісність особистості та її суб'єктність щодо зовнішнього світу.

Індивідуалізм нині досягає своєї критичної межі. Людина настільки "звільняється" від будь-яких форм колективної ідентичності, що поступово перетворюється на "суб'єкта".

Маємо на увазі аморфну постлюдину. Її внутрішній світ позбавлений цілісності настільки, що унеможливлює самоідентифікацію та доцільну діяльність.

Автор : Сергій Чаплигін
Читайте також:
Життя
Очікується, що до 2100 року у 183 країнах світу рівень народжуваності буде вкрай низьким.
30 травня, 11:16
Світ
Держави старіють, і з часом поступово стають більш схильними до припинення свого існування. Чи може це стати уроком для сьогодення?
06 травня, 11:05
Мистецтво
Історія геніального інженера, художника, скульптора... та винахідника Леонардо да Вінчі
24 квітня, 11:45
Життя
Тема стала пріоритетною у зв'язку зі стрімким розвитком польотів у космос.
23 квітня, 11:04
Життя
Перша з них загрожує життю окремих людей. Друга загроза має більш довгостроковий характер і є більш серйозною
22 квітня, 18:16
Історія
Так казав французький філософ, культуролог і соціолог Жан Бодріяр. Він прагнув відкрити людям очі на «нереальність того, що відбувається».
11 березня, 07:18